Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä: Tärkeintä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on pitää kiinni ilmastotavoitteista

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 15.58
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli torstaina oikeudenmukaisuuden eri ulottuvuuksista ilmastotoimissa ja -suunnitelmissa. Pyöreän pöydän jäsenet korostivat, että vaikka oikeudenmukaisuutta voidaan tarkastella useista eri ulottuvuuksista, tärkeintä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on pitää ilmastotavoitteista kiinni ja jatkaa ilmastotyötä johdonmukaisesti. Kokouksen puheenjohtajana toimi ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Suomen ilmastopaneelin ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuushankkeesta alusti Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Paula Kivimaa. Lisäksi näkökulmista reiluun ruokamurrokseen alusti tutkimusprofessori Minna Kaljonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Pyöreän pöydän jäsenet pitivät alustuksia ja ilmastopaneelin hanketta erittäin tärkeinä oikeudenmukaisuuden käsittelyn systematisoinnin kannalta. Pyöreä pöytä korosti, että eri ilmastosuunnitelmista ja –toimista tehtävien päätösten tulee perustua yhteiselle käsitteistölle ja jaettuun ymmärrykseen siitä, mitä oikeudenmukaisuudella kulloinkin tarkoitetaan ja mitä ulottuvuuksia painotetaan. Keskustelussa korostui oikeudenmukaisuuden alueellinen, kansallinen ja globaali taso, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, jako-oikeudenmukaisuus eri sektoreiden ja ihmisryhmien välillä, työntekijöiden rooli, nuorten osallisuus ja alkuperäiskansojen rooli. 

Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 on kirjattu heinäkuussa voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä ilmastolain jatko-osa, joka sisältää tarkennukset siihen, miten lain mukaisiin suunnitelmiin voi hakea muutoksia, mikä osaltaan vahvistaa yhteiskunnan toimijoiden oikeusturvaa. Pyöreän pöydän ympärillä korostettiin, että vuorovaikutuksen erilaisten ilmastolain mukaisten ja muiden ilmastosuunnitelmien laatimisessa tulee olla kattavaa, monipuolista ja systemaattista. Vaikka ilmastotoimilla on kiire, eri tahojen kuulemiselle ja keskustelulle on syytä varata riittävästi aikaa. Hallituksen ilmastovuosikertomusta pidettiin myös tärkeänä laajemman ilmastopoliittisen kansalaiskeskustelun paikkana.

Keskeinen viesti pyöreästä pöydästä oli halu korostaa tehokkaan ilmastopolitiikan tuomia hyötyjä oikeudenmukaisuuskeskustelussa. Muutos, jota aktiivisella ilmastopolitiikalla tehdään, voi olla muutos parempaan. Vihreä siirtymä tarjoaa mahdollisuuksia ihmiskunnalle, Suomelle ja kestävälle kasvulle, ja päästöjen vähentäminen tarkoittaa terveellisempiä elämäntapoja, hyvinvointia ja työtä uusille aloille.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä ja #hiilineutraali2035.