Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän viesti seuraavalle hallitukselle: hiilineutraaliustavoitteesta pidettävä kiinni

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.2.2023 16.31
Tiedote
Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontui 21.2. Säätytalolla.

Suomen on pidettävä kiinni tavoitteestaan saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035 ja pyrittävä hiilinegatiivisuuteen pian tämän jälkeen. Ilmasto- ja luontotoimissa ei saa viivytellä eikä peruuttaa, totesi ilmastopolitiikan pyöreä pöytä viimeisessä kokouksessaan tiistaina. Kokouksen puheenjohtajana toimi pääministeri Sanna Marin.

Pyöreä pöytä jätti kokouksen myötä viestejään seuraavalle hallitukselle. Jäsenet muistuttivat, että luonto- ja ilmastokriisiä on ratkaistava samanaikaisesti ja ymmärtäen niiden kytkeytyneisyys, jotta toista ongelmaa ratkaistaessa ei pahenneta toista. Hiilineutraaliustavoitteen lisäksi Suomen tulee sitoutua tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden avulla luontokato pysäytetään vuoteen 2030 mennessä, sillä monimuotoinen luonto on hyvinvointimme perusta.

Hiilinielujen turvaamista ja Suomen hiilikädenjäljen kasvattamista pidettiin pyöreän pöydän puheenvuoroissa tärkeänä. Positiivisen vision rakentamista ja ymmärrettävää viestintää ilmastopolitiikasta korostettiin. Lisäksi keskustelussa nousivat mm. hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseksi tarvittavan osaamisen vahvistaminen, markkinaehtoiset ratkaisut sekä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen oikeudenmukaisuuden varmistaminen. 

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä toivoi toiminnan jatkuvan 

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän jäsenet korostivat, että foorumi on ollut erittäin hyödyllinen yhteisen ymmärryksen lisäämisessä. Alustuksia pidettiin laadukkaina ja yhteistä tietopohjaa parantavina. Samalla, kun eri sektoreiden näkemykset ovat tulleet osaksi pyöreän pöydän keskustelua, ilmastopolitiikan pyöreä pöytä on katalysoinut kehittämishankkeita ja kannanottoja myös jäsenorganisaatioissa. Kiitosta toiminta sai myös poliittisen johdon sitoutumisesta työhön ja siitä, että keskustelut ovat olleet riittävän ylätasolla.

Lisätietoja

Ilkka Kaukoranta
Pääministerin erityisavustaja
p. 040 752 8637
[email protected]

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä ja #hiilineutraali2035.

Maria Ohisalo Mika Lintilä Sanna Marin