Hoppa till innehåll
Media

Riksomfattande avfallsplan på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2021 13.13
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till riksomfattande avfallsplan. I planen fastställs riktlinjer för hur uppkomsten av avfall bör förebyggas och hur avfallshanteringen bör utvecklas före 2027 för att man ska kunna övergå från återvinning till cirkulär ekonomi. Utlåtanden kan lämnas fram till den 19 november.

Enligt visionen, som sträcker sig till 2030, ska bland annat materialeffektiv produktion och konsumtion spara naturresurser och stävja klimatförändringarna och avfallsmängden ska minska.

Man ställer upp 15 detaljerade mål för förebyggande och återvinning av avfall. Till exempel ska 57 procent av det kommunala avfallet återvinnas. Målet är att halvera matsvinnet före 2030 och att återvinningen av bioavfall stiger till 65 procent. Värdefulla råvaror i el- och elektronikavfall ska effektivare tas tillbaka till kretsloppet, och samtidigt ska de farliga ämnen som finns i el- och elektronikavfallet avlägsnas från kretsloppet. Minst 70 procent av allt bygg- och rivningsmaterial ska utnyttjas.

I planen listas cirka 100 åtgärder genom vilka målen kan nås. Efter att planen godkänts är de åtgärder som gäller statsförvaltningen bindande. Åtgärder föreslås också för alla nivåer och aktörer i produktions-, konsumtions- och avfallshanteringskedjan.

Geografiskt täcker avfallsplanen hela det finländska fastlandet. Genomförandet och effekterna av planen följs upp med hjälp av årliga kvantitativa indikatorer. I mitten av planperioden görs en omfattande halvtidsutvärdering. Som en del av utvärderingen görs också en utredning gällande genomförandet av åtgärderna.

Planen har utarbetats i samarbete mellan olika ministerier och intressegrupper. Avsikten är att planen ska bli godkänd av statsrådet vid årsskiftet.

Mer information:

Sirje Stén
Konsultativ tjänsteman
tfn 0295 250 276
[email protected]