Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallinen jätesuunnitelma lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2021 13.13
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi. Suunnitelmassa linjataan, miten jätteen syntyä on ehkäistävä ja jätehuoltoa kehitettävä vuoteen 2027 mennessä, jotta voimme siirtyä kierrätyksestä kiertotalouteen. Lausuntoja voi antaa 19.11. asti.

Vuoteen 2030 ulottuvaan visioon sisältyy muun muassa, että materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja ja hillitsevät ilmastonmuutosta, ja että jätteen määrä on saatu laskuun.

Jätteen synnyn ehkäisylle ja kierrätykselle asetetaan 15 tarkempaa tavoitetta. Esimerkiksi yhdyskuntajätteestä olisi kierrätettävä 57 prosenttia. Ruokahävikki halutaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja biojätteen kierrätys nostaa 65 prosenttiin. Sähkö- ja elektroniikkaromussa olevat arvokkaat raaka-aineet halutaan tehokkaammin takaisin kiertoon – ja toisaalta niiden sisältämät vaaralliset aineet pois kierrosta. Rakennus- ja purkumateriaalista halutaan hyödyntää materiaalina vähintään 70 prosenttia.

Suunnitelmassa listataan noin 100 toimenpidettä, joilla tavoitteisiin päästään. Valtionhallintoa koskevat toimet olisivat sitovia suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Toimia ehdotetaan myös tuotanto- kulutus- ja jätehuoltoketjun kaikille tasoille ja toimijoille.

Jätesuunnitelma kattaa maantieteellisesti koko Manner-Suomen. Suunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan vuosittain kerättävien määrällisten indikaattorien avulla. Suunnitelmakauden puolivälissä tehdään laajempi väliarvio, jolloin selvitetään myös toimenpiteiden toteutumista.

Suunnitelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kesken. Tavoitteena on saada suunnitelma hyväksytyksi valtioneuvostossa vuodenvaihteessa.

Lisätietoja:

Sirje Stén
Neuvotteleva virkamies
p. 0295 250 276
[email protected]