Hoppa till innehåll
Media

Revideringen av klimatlagen inleds med ett samråd med allmänheten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2019 12.43
Pressmeddelande

I regeringsprogrammet slås det fast att klimatlagen ska revideras, och den revideringen har nu inletts. I den första fasen får allmänheten ge synpunkter på hurdan den nya klimatlagen bör vara. Syftet med revideringen är att stärka lagen och att säkerställa att Finland är klimatneutralt före 2035. 

”Att höja ambitionsnivån i klimatlagen är ett betydande steg med tanke på målet att uppnå klimatneutralitet. Det är viktigt att vi genomför revideringen tillsammans ‒ å ena sidan för att vi ska få bästa tänkbara klimatlag, å andra sidan för att alla ska vara med i omställningen till ett klimatneutralt Finland”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Enligt regeringsprogrammet ska klimatlagens styrande effekt stärkas. Lagen ska uppdateras så att målet om klimatneutralitet före 2035 ska kunna uppnås. Målet för 2050 uppdateras, och till lagen fogas dessutom utsläppsminskningsmål för 2030 och 2040. I lagen inkluderas också markanvändningssektorn, och det tas in ett mål om att stärka kolsänkorna.

Måndagen den 11 november öppnades en enkät via vilken allmänheten kan lämna synpunkter på revideringen av klimatlagen. Enkäten publiceras på sex språk: finska, svenska, engelska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Utöver enkäten kommer det att ordnas workshoppar för olika grupper samt mindre samråd i ministeriets sociala mediekanaler. Ett offentligt diskussionsmöte ordnas den 15 januari 2020 i Helsingfors centrumbibliotek Ode.

”Jag hoppas att i synnerhet unga ger sin syn på hurdan klimatlag vi ska ha. Klimatengagemanget bland unga har skapat ett välkommet tryck på klimatpolitiken. Det här är ett konkret ställe där man kan påverka Finlands klimatpolitik”, konstaterar ministern.

Resultaten av enkäten och workshopparna kommer att utgöra underlag när riktlinjerna för klimatlagen dras upp i februari–mars. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till reviderad klimatlag ska färdigställas i början av 2021.

Den gällande klimatlagen trädde i kraft 2015. Klimatlagen är en ramlag, och det innebär att den endast förpliktar myndigheter. I lagen har det fastställts ett utsläppsminskningsmål för 2050. Lagen innehåller vidare bestämmelser om Finlands planeringssystem för klimatpolitiken, som består av tre olika planer: en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030, en långsiktig klimatpolitisk plan fram till 2050 och en anpassningsplan.

Mer information:

Förfrågan om intervjuer med ministern: Riikka Yliluoma, specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, [email protected]

Klimatlagen: Elina Vaara, specialsakkunnig, tfn 050 572 3942, [email protected] 

Krista Mikkonen