Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition med förslag till lag om konstaterande av behörigheten hos byggnadsarbetare sänds på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2022 9.53
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition med förslag till lag om obligatoriska behörighetsintyg enligt bygglagen för byggnadsarbetare. Lagen har samband med bygglagen som syftar till att underlätta den administrativa bördan inom byggnadstillsynen och förenhetliga tolkningen av behörigheten.

I fortsättningen behöver byggnadsarbetarna inte redovisa sin utbildning och erfarenhet för byggnadstillsynen vid varje enskilt projekt. Behörigheten ska fastställas av ett nytt organ som också ska utfärda behörighetsintyg som är i kraft för viss tid. Organet ska föra register över experter inom byggande. Förfarandet med behörighetsintyg beräknas omfatta cirka 15 000 projekterare och arbetsledare.

Avsikten är att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2024, men den omfattar övergångsbestämmelser som krävs för utfärdande av intyg.  

Remissyttranden kan lämnas fram till den 31 augusti 2022.

Ytterligare information:

Pekka Virkamäki
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 073
[email protected]