Hoppa till innehåll
Media

Organisationer ska stödja äldre i att förutse och planera sitt boende inom ramen för gemensamt projekt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2021 11.02
Nyhet

Ett viktigt mål i miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende (2020–2022) är att uppmuntra åldrande människor att förutse sina framtida boendebehov och att i god tid genomföra sina planer gällande boendet.

Arbetseffektivitetsföreningen rf har på uppdrag av miljöministeriet gjort en utredning om vad organisationerna och föreningarna gör och kan göra när det gäller äldres möjligheter att förutse och planera sitt boende. I utredningen deltog riksomfattande pensionärs- och seniororganisationer, organisationer inom äldreomsorgen, företrädare för bostads- och fastighetsbranschen samt företrädare för kommunerna.

I utredningen lyfte man fram finansieringen, utmaningarna gällande organisationernas resurser, samarbetet med andra organisationer och kommuner samt behoven inom kommunikationen, eftersom informationen inte når alla äldre och deras anhöriga. Det viktigaste förslaget till små tilläggsresurser var att stärka samarbetet genom ett gemensamt projekt om förutseendet och planeringen av äldres boende.

Miljöministeriet utlyser den 1 november 2021 en ansökningsomgång för riksomfattande organisationer för deras verksamhet när det gäller att stödja förutseendet och planeringen av äldres boende. Det nätverksprojekt som inleds syftar till att tillsammans med organisationerna

  • Stärka organisationernas samarbete när det gäller att förutse äldres boendebehov
  • Sammanställa och uppdatera rådgivningsmaterial och vid behov producera nytt material
  • Kommunicera vid evenemang, i sociala medier m.m.
  • Arrangera lokala evenemang, också tillsammans med medlemsföreningar
  • Effektivisera kommunikationen, rådgivningen och utbildning genom samarbete.

Deltagande organisationer kan till exempel ordna evenemang och rådgivning för medborgare och sina medlemmar samt för de kommunala äldreråden. Arbetseffektivitetsföreningen samordnar genomförandet av nätverksprojektet. Projektet pågår under tiden december 2021 till november 2022.

I projektet skapas en gemensam databank med kommunikations- och rådgivningsmaterial om hur äldre kan planera för framtida boendebehov.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 21 november 2021 kl. 16.15.

Mer om ämnet

Mer information

Heli Mäntylä
specialsakkunnig
miljöministeriet
0295 250 189
[email protected]