Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö käynnistää yhdessä järjestöjen kanssa verkostohankkeen ikääntyneiden asumisen tueksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2021 11.02
Uutinen

Järjestöillä on tärkeä rooli ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen tukemisessa. Eri toimijoiden välille tarvitaan kuitenkin tiiviimpää yhteistyötä.

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020–2022) yhtenä tärkeänä tavoitteena on kannustaa ikääntyviä ihmisiä ennakoimaan tulevia asumistarpeitaan ja toteuttamaan asumista koskevia ratkaisujaan hyvissä ajoin.

Valtio ja kunnat pyrkivät luomaan edellytyksiä ikäystävällisille asumisratkaisuille, mutta tukea tarvitaan myös järjestöiltä, jotka tavoittavat kansalaiset usein valtiota ja kuntia paremmin.

TTS Työtehoseura toteutti ympäristöministeriön toimeksiannosta selvityksen valtakunnallisten järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta ja mahdollisuuksista toimia ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen tukena. Selvityksessä oli mukana valtakunnallisia eläkeläis- ja seniorijärjestöjä, vanhusalan järjestöjä, asunto- ja kiinteistöalan sekä kuntien edustajia.

Selvityksen tuloksissa painottuivat järjestöjen resursointiin ja rahoitukseen liittyvät haasteet ja yhteistyö muiden järjestöjen ja kuntien kanssa. Myös järjestöjen tekemää viestintää olisi kehitettävä, jotta se tavoittaisi nykyistä tehokkaammin ikääntyneet ja ikääntyneiden omaiset.

Järjestöt toimivat pääosin pienin resurssein, ja selvityksen tärkein ehdotus liittyikin niiden mahdollisimman tehokkaaseen kohdentamiseen, eri toimijoiden välistä yhteystyötä kehittämällä.

Selvityksen tulosten perusteella ympäristöministeriö käynnistää yhdessä valtakunnallisten järjestöjen kanssa verkostohankkeen, jonka tavoitteina on

  • tukea järjestöjen kansalaisille kohdistamaa asumisen ennakointi- ja viestintätoimintaa
  • edistää paikallista toimintaa asumisen ennakoinnissa yhdessä jäsenyhdistysten kanssa
  • vahvistaa järjestöjen välistä yhteistyötä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa sekä tehostaa tähän liittyvää neuvontaa ja koulutusta
  • koota neuvontamateriaalia ja tarvittaessa tuottaa uutta.

Verkostohankkeen toteutusta koordinoi TTS Työtehoseura. Hankkeen hakuaika käynnistyy 1.11.2021 ja päättyy 21.11.2021. Hankkeen tulokset kootaan ikääntyneiden asumisen ennakointiin liittyvään viestintä- ja neuvontamateriaalien tietopankkiin.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Heli Mäntylä
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
0295 250 189
[email protected]