Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet utreder en eventuell utvidgning av MBT-avtalsförfarandet till regionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2019 6.10
Pressmeddelande

Miljöministeriet har inlett en utredning om hur förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) kunde utvidgas till stadsregionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio. Arkitekten Matti Vatilo har utsetts till utredare.

”Förfarandet med MBT-avtal har visat sig vara ett fungerande redskap som staten i samarbete med kommunerna i de stora stadsregionerna kan använda i arbetet med att bekämpa klimatförändringen. Vi kan främja klimatmålen genom att styra samhällsstrukturen, bostadsproduktionen och trafiksystemet i en hållbar riktning. Samtidigt kan vi stärka regionernas livskraft”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet med utredningen är att identifiera de frågor inom markanvändning, boende och trafik som är centrala med tanke på dels livskraften i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis, dels arbetet med att bekämpa klimatförändringen, och som kräver brett samarbete mellan staten och stadsregionerna. Uppdraget är att kartlägga vilket slag av MBT-avtalsförfarande som ger dessa stadsregioner och staten mest mervärde samt att bedöma kommunernas beredskap att delta i avtalsförhandlingarna.

Syftet med MBT-avtalen är att stärka samarbetet mellan kommunerna, partnerskapet mellan regionens kommuner och staten samt parternas engagemang i sådana åtgärder inom markanvändning, boende och trafik som stöder målen. För närvarande har staten ingått MBT-avtal med kommunerna i stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

Utredningen ska vara klar senast den 31 december 2019.

Mer information:

Tommi Laanti, bostadsråd, tfn 0295 250 146, [email protected]

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, [email protected]

Krista Mikkonen