Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö selvittää MAL-sopimusmenettelyn laajentamista Jyväskylän, Lahden ja Kuopion seuduille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2019 6.10
Tiedote

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvitystyön maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduille. Selvityshenkilöksi on asetettu arkkitehti Matti Vatilo.

”MAL-sopimusmenettely on osoittautunut toimivaksi välineeksi, jolla valtio voi yhteistyössä kuntien kanssa tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa isoilla kaupunkiseuduilla. Ilmastotavoitteita edistetään ohjaamalla yhdyskuntarakennetta, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmää kestävään suuntaan. Samalla voidaan vahvistaa seutujen elinvoimaa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Selvityksen tavoitteena on tunnistaa Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta keskeiset maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymykset, jotka vaativat laajaa yhteistyötä näiden kaupunkiseutujen ja valtion välillä. Tehtävänä on kartoittaa, millainen MAL-sopimusmenettely toisi parhaiten lisäarvoa näille kaupunkiseuduille ja valtiolle sekä arvioida kuntien valmius osallistua sopimusneuvotteluihin.

MAL-sopimusten tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä, seudun kuntien ja valtion välistä kumppanuutta sekä osapuolien sitoutumista tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä. Tällä hetkellä valtiolla on voimassa MAL-sopimukset Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kuntien kanssa.

Selvityksen on määrä valmistua 31. joulukuuta 2019 mennessä.

Lisätietoja:

Asuntoneuvos Tommi Laanti, p. 0295 250 146, [email protected]

Ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, [email protected]

Krista Mikkonen