Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet fick 33 ansökningar om statsunderstöd för projekt som främjar den gröna omställningen inom byggd miljö

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2022 9.53
Nyhet

De projekt som ansökte om statsunderstöd vid miljöministeriets tredje utlysning inom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö sökte statsunderstöd för sammanlagt cirka 5 miljoner euro. Projektens sammanlagda budget uppgår till cirka 12 miljoner euro. Vid den andra ansökningsomgången utlystes det 3 miljoner euro för klimatarbete inom den byggda miljön.

”Ansökningarna gällde som förut många olika områden, företag, kommuner och föreningar. Trots att det var den tredje ansökningsomgången fick vi ansökningar också av nya sökande. Många projekt har många olika samarbetspartners, och inom klimatarbetet är det mycket viktigt med ett omfattande samarbete", säger projektkoordinator Maija Stenvall från miljöministeriet.

Besluten om de projekt som sökte finansiering vid den tredje ansökningsomgången ska fattas före utgången av januari 2023. 

Miljöministeriet beviljar finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som testar och utvecklar nya metoder för att bekämpa eller anpassa sig till klimatförändringen. Projekten kan till exempel gälla energieffektivitet, byggnadsmaterial, utveckling av processerna för planering och byggande eller utveckling av kunskapsunderlaget och kompetensen på området.

Ytterligare två ansökningsomgångar 

Den sista ansökningsomgången ordnar miljöministeriet i februari 2023. Även Business Finland, som är den andra genomföraren av programmet, inleder en ytterligare utlysning för projekt som främjar export. 

”Nya ideér, projekt och samarbetsformer hinner fortfarande med i de kommande ansökningsomgångarna”, säger Maija Stenvall. 

Mer information om de pågående projekten finns i lägesrummet på programmets webbplats

Information om de projekt som understöds av miljöministeriet och Business Finland hittas bäst i lägesrummet på programmets webbplats. Där beskrivs projektteman, mål och verkningar.  

Den gröna omställningen inom byggd miljö stöds genom EU:s stimulansmedel

Ansökan om finansiering är en del av programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, där det under de närmaste åren görs en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland, och under åren 2021–2023 ordnas sammanlagt sju ansökningsomgångar.

Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU), och riktlinjerna för den nationella användningen av instrumentet drogs upp i Finlands program för hållbar tillväxt, som publicerades i maj 2021.

Ytterligare information:

Maija Stenvall 
Projektkoordinator 
tfn 0295 250 354
[email protected]