Hoppa till innehåll
Media

Miljö- och klimatminister Emma Kari inleder regelbundna informationsmöten om klimat- och naturkrisen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 15.09
Pressmeddelande
Info om klimat- och naturkrisen

Miljö- och klimatminister Emma Kari inleder regelbundna informationsmöten om klimat- och naturkrisen. Syftet med mötena är att öka förståelsen för förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen samt lyfta fram lösningar för att bekämpa kriserna. Infot den 8.12 är avbokad på grund av att ministern insjuknat. Ett nytt datum meddelas snarast möjligen.

”Vi samlar på oss en större klimat- och naturskuld än någonsin och det är bråttom att finna lösningar. Människorna förtjänar att få riktig information om vad som händer i vår natur och i vårt klimat, vad som redan har åtgärdats, vad som inte ännu har åtgärdats och vad som måste göras härnäst. Det är viktigt eftersom de som är oroade över dessa frågor förtjänar hopp om att problemen kan lösas trots att det ibland känns svårt", säger miljö- och klimatminister Emma Kari

Temat för det första informationsmötet är skogarnas tillstånd i Finland och skyddet av dem samt genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald i Finland. I strategin fastställs mål och åtgärder för hela Europa i syfte att stoppa förlusten av biologisk mångfald och stärka den biologiska mångfalden före 2030. Finland har förbundit sig till EU:s strategi för biologisk mångfald och till att skydda 30 procent av land- och havsytan inom EU-området. Finland ska ingå ett åtagande om genomförandet av strategin före utgången av 2022.

”Skogarna är väldigt viktiga för finländarna, och skyddet av dem måste stå i centrum för det politiska beslutsfattandet. Den biologiska mångfalden fortsätter att försämras också i Finland, och förlusten av biologisk mångfald sker särskilt i Finlands skogsnatur. På grund av EU:s åtaganden måste vi snabbt vidta åtgärder för att trygga Finlands unika skogsnatur", säger minister Kari.

Vid sidan av minister Kari håller också forskarsamhället anföranden vid informationsmötena. Janne Kotiaho, ordförande för Finlands naturpanel, berättar om situationen för skyddet av Finlands skogar vid det första informationsmötet om klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald onsdagen den 8 december.

Mer information:

Milja Henttonen
Specialmedarbetare
Ministerns kommunikation och medierelationer
[email protected]
tfn 050 599 3094

Antti Heikkinen
Specialmedarbetare
[email protected]
tfn 050 348 1406