Hoppa till innehåll
Media

Klimatprojekt i kommunerna beviljas uppemot en halv miljon euro

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2019 7.29
Pressmeddelande

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har beslutat att stödja 12 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna. Inom projekten strävar man efter att få beslutsfattarna i kommunerna, kommuninvånarna och de företag som verkar i området att förbinda sig till gemensamma klimatinsatser. Teman för klimatarbetet är bl.a. att minska koldioxidutsläppen från byggnader, transport och konsumtion.

Ansökningsomgången för kommuner och regioner pågick till den 15 april. Sökandena hade möjlighet att ansöka om understöd för t.ex. planering eller kampanjarbete kring kommunernas klimatlösningar. Urvalskriterier var bl.a. ansökningarnas genomslag och koppling till kommunernas fortlöpande klimatarbete. Det beviljades tilläggspoäng för samarbete med andra kommuner och intressegrupper och för aktörer som anslutit sig till kommunernas energieffektivitetsavtal. Finansiering beviljas för att målen i den nationella klimatpolitiska planen 2030 ska uppnås.

”Det kom in 21 ansökningar från kommuner och landskap, och bakom dessa ansökningar stod 47 kommuner och en stor grupp andra aktörer. Det är fint att finländarna har så många tankar och synpunkter kring hur de kan medverka till en hållbar framtid i sin egen kommun och region och till ett koldioxidsnålt samhälle överlag”, gläder sig Olli-Pekka Pietiläinen, som leder projektet Kommunernas klimatlösningar.

Nästa ansökningsomgång för påskyndande av klimatarbetet i regionerna ordnas nästa år.

Utvalda projekt

 • Mellersta Finlands förbund – Att stödja klimatarbetet i små kommuner i Mellersta Finland genom samarbete och gemensamma resurser, att integrera klimatarbetet i kommunernas löpande verksamhet
 • Kotka stad m.fl. – Att lyfta fram det lokala miljövänliga varumärket för kollektivtrafiken, underlätta tillgång och användning och beakta klimatutsläppen vid konkurrensutsättning
 • Åbo stad m.fl. – Att utveckla klimatsamarbetet mellan resurssmarta kommuner och företag
 • Tammerfors stad – Att minska trafikutsläppen från maskiner och transportutrustning genom att se över och ändra verksamhetsformerna
 • Lempäälä och Vesilahti kommun – Att utveckla och genomföra kommunikation och verksamhetsmodeller för klimatarbete i samarbete med kommunens olika sektorer
 • Valonia – Att främja koldioxidsnåla transporter i Egentliga Finland, mål och åtgärdsplaner för de olika ekonomiska regionerna som stöd för verkningsfulla beslut
 • Kyrkslätts och Vichtis kommun – Att utse en gemensam klimatsamordnare för de två kommunerna och etablera ett målinriktat klimatarbete
 • Birkalands förbund – Att utveckla infartsparkeringen med en samarbetsmodell för offentliga och privata aktörer
 • Grankulla stad – Att kartlägga energieffektivitetsprojekten i kommunen, att ta fram en långsiktig plan och utveckla verksamhetsmodellerna
 • Vanda stad – Att genomföra konceptet för ansvarsfulla invånare (Vastuullinen vantaalainen) för att uppmuntra kommuninvånarna att minska sitt klimatavtryck
 • Päijät-Häme förbund – Att genomföra ett livsstilsförsök bland kommuninvånarna och att utmana invånare, arbetstagare och beslutsfattare att göra ett livsstilstest och förbinda sig till långsiktigt klimatarbete
 • Kuopio stad – Att genomföra en kampanj om smarta vardagstransporter för lågstadieelever och deras föräldrar

Mer information

Olli-Pekka Pietiläinen, fö[email protected], tel. 0295 250 316

Miia Berger, fö[email protected], tel. 0295 250 265

Twitter: #kuntienilmastoratkaisut