Hoppa till innehåll
Media

I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – Cirkulär ekonomi ger lösningar för hållbar användning av naturresurserna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.7.2019 0.56
Pressmeddelande

De förnybara naturresurser som jordklotet kan producera i år har förbrukats måndagen den 29 juli. På mindre än sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka ett helt år.

Den ekologiska skuldens dag (eng. Earth Overshoot Day) infaller kalkylmässigt den dag då vår förbrukning överskrider jordens förmåga att producera förnybara naturresurser och hantera de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Vi skulle behöva 1,75 jordklot för att bära den börda som vår nuvarande konsumtion ger upphov till.

Tidpunkten för den ekologiska skuldens dag grundar sig på beräkningar gjorda av nätverket Global Footprint Network. Beräknad enligt finländarnas konsumtionsnivå skulle tidpunkten för den ekologiska skuldens dag i år ha infallit redan den 5 april.

Överkonsumtion är en av de största orsakerna till att klimatförändringen fortskrider och naturen utarmas. Den utgör ett hot mot tillgången på bland annat mat, rent vatten och råvaror. Följderna kan ses redan nu: jordens klimat har redan blivit ungefär en grad varmare jämfört med förindustriell tid, och i hela världen riskerar cirka en miljon växt- och djurarter att dö ut.

”Utnyttjandet av naturresurserna bör minskas med snabbverkande metoder. Jordklotet klarar inte av vår överkonsumtion, som är en betydande orsak till att den biologiska mångfalden minskar och klimatförändringen fortskrider”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Cirkulär ekonomi ger lösningar för att minska konsumtionen

För närvarande förbrukas i hela världen årligen cirka 80 miljarder ton råvaror, varav endast nio procent återanvänds eller återvinns. Det beräknas att förbrukningen kommer att fördubblas fram till 2060.

Cirkulär ekonomi innebär att man strävar efter att förlänga produkters livslängd och främja tjänster och lösningar som minskar överexploatering av naturresurserna. De saker som vi använder bör också gå att underhålla, reparera, återanvända och återvinna.

”Med hjälp av cirkulär ekonomi kan vi återanvända naturresurser som redan använts, minska mängden avfall och minska växthusgasutsläppen från industrin. Att främja cirkulär ekonomi är en av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap, och målet är att bereda en ny strategi för cirkulär ekonomi för EU”, berättar minister Mikkonen.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 202, [email protected] (cirkulär ekonomi)