Hoppa till innehåll
Media

Framtidens boende och byggande diskuteras på SuomiAreena

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2021 14.20 | Publicerad på svenska 2.7.2021 kl. 14.26
Nyhet

Hur ser boendets framtid ut? Hur hänger boendet samman med hållbarhet, koldioxidsnålhet och skönhet? Hurdana val borde man göra i dag inom byggandet? Intressanta diskussioner förs på SuomiAreena torsdagen den 15 juli.

Alla diskussioner på SuomiAreena sänds som direktsändning i mtv-tjänsten och finns där också som inspelning.

Träbygge som ledare för grön ekonomi

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar i en diskussion som inleds den 15 juli kl. 14, och som handlar om hur Finland kan få träbyggandet i gång. Diskussionen ordnas av Forststyrelsen.

Hållbart boende är vackert – hurdana val borde man göra i dag inom byggandet?

Miljöministeriets program för träbyggande bidrar till torsdagens program med en diskussion som börjar kl. 16. Diskussionen behandlar estetik, hållbarhet och trä som en del av boendet. Vilka värderingar styr framtidens byggande och hur kan användningen av trä främjas så att det blir mångsidigare och mer lockande?

I diskussionen deltar Pauline von Bonsdorff, Kivi Sotamaa, Ilkka Tomperi och Petri Heino. Diskussionen leds av Katja Lindroos.

En hållbar framtid genom arkitekturtävlingar

Teman kring hållbart byggande behandlas också i den diskussion som förs av Archinfo, Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry och Arkitektbyråernas Förbund kl. 15 om en hållbar framtid genom arkitekturtävlingar.

Tips för sommaren: Uusi kaava – finsk podcast om boendets framtid

Boendets framtid behandlas också i podcasten Uusi kaava. Alla åtta avsnitt i podcastens första säsong är nu tillgängliga. Miljöministeriet står för podcasten.