Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax ändras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2023 12.18
Nyhet

Miljöministeriet har gjort en ändring i fridlysningsbestämmelserna i förordningen om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax. Efter ändringen kan det i Tervaruukinsalo naturskyddsområde byggas en ny kraftledning i anslutning till de nuvarande kraftledningarna utan att äventyra det syfte som ligger till grund för inrättandet av naturskyddsområdet. Den nya förordningen träder i kraft den 1. september 2023.

Kraftledningen mellan Vaala och Jorois, det vill säga Järvilinja, byggs delvis inom Tervaruukinsalo naturskyddsområde. De nuvarande fridlysningsbestämmelserna i naturvårdslagen och bestämmelserna i förordningen om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax ger inte möjlighet att bygga en ny kraftledning i Tervaruukinsalo naturskyddsområde.

Byggandet av Järvilinja inom naturskyddsområdet förutsätter att trädbeståndet avlägsnas från den plats där kraftledningen ska byggas. Byggandet kan orsaka tillfällig störning i området och för dess fauna när träden avverkas och området röjs. Efter att Järvilinja har byggts kan lågväxta träd och buskar lämnas kvar i området. De negativa effekterna av byggandet lindras också genom att placera kraftledningens stolpar utanför naturskyddsområdet. Projektet har inte någon betydande negativ inverkan på skyddsvärdena i Tervaruukinsalo Natura-område.

Avsikten är att Järvilinja ska byggas åren 2023–2026. Stamnätsbolaget Fingrid Oyj ansvarar för planeringen av kraftledningen.

Mer information

Roosa Kellokoski
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 260
[email protected]