Hyppää sisältöön
Media

Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueita koskevaa asetusta muutetaan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.8.2023 12.18
Uutinen

Ympäristöministeriö on tehnyt muutoksen Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueita koskevan asetuksen rauhoitussäännöksiin. Muutoksen jälkeen Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueelle voidaan rakentaa nykyisten voimajohtojen yhteyteen uusi voimajohto vaarantamatta tarkoitusta, jonka vuoksi luonnonsuojelualue on perustettu. Uusi asetus tulee voimaan 1.9.2023.

Vaalan ja Joroisten välinen voimajohto eli Järvilinja rakennetaan osittain Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueelle. Nykyiset luonnonsuojelulain rauhoitussäännökset ja Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueen perustamisasetuksen säännökset eivät mahdollista uuden voimajohdon rakentamista alueelle. 

Järvilinjan rakentamiseksi luonnonsuojelualueelle puusto on poistettava voimalinjan kohdalta. Rakentaminen voi aiheuttaa tilapäistä häiriötä alueelle ja sen eläimistölle, kun puustoa hakataan ja aluetta raivataan. Järvilinjan rakentamisen jälkeen alueelle voidaan jättää matalakasvuisia puita ja pensaita. Rakentamisen haitallisia vaikutuksia lievennetään myös sijoittamalla voimalinjan pylväiden paikat luonnonsuojelualueen ulkopuolelle. Hanke ei aiheuta merkittävää haittaa Tervaruukinsalon Natura-kohteen suojeluarvoille.

Järvilinja on suunniteltu rakennettavan vuosina 2023–2026. Linjan suunnittelusta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj.  

Lisätietoja

Roosa Kellokoski
Erityisasiantuntija
p. 0295250260
[email protected]