Hoppa till innehåll
Media

Förlusten av biologisk mångfald måste stoppas – miljöministrarna gjorde kraftigt ställningstagande för naturen under Trondheimkonferensen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2019 13.16
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen gjorde tillsammans med miljöministrarna från 13 andra länder ett kraftigt ställningstagande för biologisk mångfald under Trondheimkonferensen den 2 juli. Ministrarna förbinder sig att arbeta för en höjd ambitionsnivå i de internationella målen för biologisk mångfald. Nya mål kommer att ställas upp 2020.

Minister Mikkonen gläder sig över att ställningstagandet i Trondheim stöder målet för Finlands EU-ordförandeskap om att utarbeta en färdplan för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förbättra naturens tillstånd. Avsikten är att i färdplanen ställa upp mål för 2030, 2040 och 2050.

”Nu behövs insatser för naturens bästa. Finland föregår här med väldigt gott exempel, för regeringen har förbundit sig till betydande naturvårdsåtgärder, till exempel att öka finansieringen för naturvård med 100 miljoner euro per år. Det är viktigt att såväl Finland som andra länder i världen satsar på finansiering och lagstiftning och på att engagera företag för att förbättra naturens tillstånd”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ställningstagandet undertecknades av ministrar eller vice ministrar från Finland, Kanada, Kina, Colombia, Costa Rica, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Indonesien, Japan, Norge, Serbien, Sydafrika och Uganda.

Konferensen, som ordnades för nionde gången, stöder arbetet i anslutning till den internationella konventionen om biologisk mångfald. Konferensen ordnas av sekretariatet för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD), FN:s miljöprogram (UNEP) och Norges regering.

Mer information:

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, [email protected]

Marina von Weissenberg, miljöråd, tfn 0295 250 321, [email protected]