Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet, Livsmedelsindustriförbundet rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Finska Förpackningsföreningen rf informerar
Företagen förbinder sig att minska användningen av enportionsbehållare i plast för engångsbruk

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2024 14.30
Nyhet
muovisia kertakäyttöisiä annospakkauksia lojuu sinisellä pohjalla

Tillräckligt många företag har förbundit sig till Green deal-avtalet om enportionsbehållare i plast för engångsbruk. I år ställer företagen upp ambitiösa minskningsmål. I Finland behövs ytterligare åtgärder för att EU:s mål för materialåtervinning av plastförpackningsavfall ska uppnås

”Det är viktigt att företagen inom de centrala branscherna förbinder sig att minska förbrukningen av plast. När vi tillsammans minskar förbrukningen av plastförpackningar kan vi minska de miljöskador som plastprodukter orsakar”, säger Salla Koivusalo, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

För att man ska kunna minska mängden plastavfall krävs konkreta åtgärder som beaktar plastens hela livscykel.

”Det är viktigt att hitta metoder för att minska miljökonsekvenserna av färdigförpackade livsmedel, men de färdigförpackade produkternas och förpackningarnas miljökonsekvenser måste dock alltid granskas som en helhet”, säger Antro Säilä, verkställande direktör för Finska Förpackningsföreningen.  

Tillräckligt många företag har förbundit sig till Green deal-avtalet om enportionsbehållare i plast för engångsbruk

”Vi är glada över att vi genom samarbete fick till stånd en helhet där företagen, av de åtgärder som står till buds, kan välja de metoder som bäst lämpar sig för deras egen verksamhet och att livsmedelsbranschens viktigaste företag till slut modigt började delta med egna åtaganden”, säger Satumaija Levón, direktör för ansvarstagande och hållbar utveckling vid Livsmedelsindustriförbundet.

De branschspecifika täckningsmålen i avtalet har uppnåttsMinst två tredjedelar av de viktigaste medlemsföretagen i Livsmedelsindustriförbundet har anslutit sig till det frivilliga avtalet. Minst en tredjedel av de restaurang- och kaféföretag som är medlemmar i Turism- och Restaurangförbundet har anslutit sig. Alla medlemsföretag i Finlands Dagligvaruhandel har också anslutit sig. Dessutom har alla de viktigaste inhemska förpackningstillverkare som är med i Finska Förpackningsföreningen anslutit sig till avtalet. Täckningsmålen baserar sig på Teknologiska forskningscentralen VTT:s förstudie om miljökonsekvenserna av plastprodukter inom olika branscher.

Nu fortsätter arbetet med uppställande av kvantitativa mål

De företag som anslutit sig under 2024 ställer upp ambitiösa minskningsmål som de ska uppfylla fram till utgången av 2026. Både Finlands Dagligvaruhandel och Turism- och Restaurangförbundet betonar vikten av att sprida information.

 ”Att ta i bruk återanvändbara take away-förpackningar i dagligvarubutikerna erbjuder goda möjligheter att minska antalet enportionsbehållare för engångsbruk. Utifrån praktiska försök kan man ställa upp konkreta minskningsmål när företagen inom handeln får information om effektiva verksamhetsmodeller för återanvändning av förpackningar, om miljökonsekvenserna och framför allt om kundernas villighet att ändra sitt köpbeteende”, säger Ilkka Nieminen, direktör för Finlands Dagligvaruhandel.

”Från Turism- och Restaurangförbundet anslöt sig i början ett antal stora företag till det frivilliga avtalet. Vår avsikt är att hitta och utveckla fungerande lösningar för att minska antalet plastkärl för engångsbruk. Vi sprider information om god praxis som alla medlemsföretag kan använda. Företagen uppmuntrar också konsumenterna att fatta beslut som minskar användningen av plast”, säger Veli-Matti Aittoniemi, vice verkställande direktör för Turism- och Restaurangförbundet. 

Man strävar efter att minska de negativa effekterna av plast både på EU-nivå och internationellt 

Andra frivilliga avtal som syftar till att minska plastförbrukningen, utöver Green deal-avtalet om enportionsbehållare i plast för engångsbruk, är avtalet om plastkassar och avtalet om plast inom byggsektorn. Åtgärderna i färdplanen för plast främjar också plastens cirkulära ekonomi i hela värdekedjan. 

Green deal-avtalet om enportionsbehållare i plast för engångsbruk är ett avtal mellan miljöministeriet, Livsmedelsindustriförbundet, Turism- och Restaurangförbundet, Finlands Dagligvaruhandel och Finska Förpackningsföreningen. Det frivilliga avtalet syftar till att finna effektiva metoder och fungerande verksamhetsmodeller för att minska antalet plastförpackningar för engångsbruk. Avtalet baserar sig på ett EU-direktiv som förutsätter att medlemsländerna minskar användningen av enportionsbehållare i plast för engångsbruk.

Mer information:

Salla Koivusalo
Specialsakkunnig
tfn 029 5250289
[email protected]

Satumaija Levón
Direktör, ansvarstagande och hållbar utveckling
Livsmedelsindustriförbundet rf
tfn +358 40752 8537
[email protected]

Veli-Matti Aittoniemi
Vice verkställande direktör
Turism- och Restaurangförbundet rf
tfn 0407367705
[email protected]

Ilkka Nieminen
Direktör
Finlands Dagligvaruhandel rf
tfn 09 1728 6112
[email protected]

Antro Säilä
Verkställande direktör
Finska Förpackningsföreningen rf
tfn +358405891891
antro.saila@@pakkaus.com