Hoppa till innehåll
Media

Fågelperspektiv på landskapsförändringar - Ny guide för dem som följer upp kulturmiljöer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 11.58 | Publicerad på svenska 27.12.2021 kl. 8.52
Nyhet
Jyrkkäkoski bruk, ett objekt med riksomfattande betydelse inom den byggda kulturmiljön, i Sonkajärvi, fotograferad med drönare i projektet den 9 oktober 2019. Bild (©) SYKE/KuMaMuu-projektet 2021.

Ny teknik underlättar åskådliggörandet av förändringar i landskapet. En guide har publicerats för uppföljning av förändringar i kulturmiljöer och landskap, och den presenterar till exempel användningen av drönare. Effektivare uppföljning ger information om tillståndet i värdefulla kulturmiljöer och hotade vårdbiotoper.

I dag har miljöministeriet publicerat rapporten "Metoder för visuell uppföljning av kulturmiljöer och landskap". Publikationen baserar sig på ett projekt inom miljöförvaltningen där man har undersökt hur nya fotograferingsmetoder, såsom användning av drönare och panoramafotografering, lämpar sig för dokumentation och uppföljning av olika typer av objekt. 

I publikationen presenteras praktiska exempel på hur man kan dokumentera och åskådliggöra egenskaper i byggda kulturmiljöer och landskapsområden och deras förändringar. Det är även möjligt att kombinera de testade fotograferingsmetoderna med gamla fotografier, flygbilder och kartor. I rapporten beskrivs hur nya bildmaterial kunde redigeras och tolkas. 

De fotograferingsmetoder som presenteras kan utöver att tillämpas vid uppföljning av landskap och byggda miljöer även användas för att följa upp bland annat vårdbiotoper, grönområden, naturobjekt som ska restaureras och områden som ska planläggas. 

Projektet har beretts av en arbetsgrupp med äldre forskare Seppo Tuominen vid Finlands miljöcentral som ansvarsperson.

Mer information

Seppo Tuominen
äldre forskare
Finlands miljöcentral
[email protected]
tfn 0295 251 706

Tapio Heikkilä
miljöråd
miljöministeriet
[email protected]
tfn 0295 250 166

Tuija Mikkonen
miljöråd
miljöministeriet
[email protected]
tfn 0295 250 184