Hoppa till innehåll
Media

Europeiskt erkännande av nordiskt koldioxidneutralt Bauhaus-projekt

miljöministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2022 12.36
Pressmeddelande

Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark och Färöarna kommer tillsammans att lansera ett nordiskt koldioxidneutralt Bauhaus-projekt för att främja koldioxidsnål byggteknik och en cirkulär ekonomi. EU-kommissionen har valt ut detta samnordiska projekt för att ingå i det omfattande nya europeiska Bauhaus-initiativet. Projektet kommer att ge arkitektur, design och konst en högre status i övergången mot hållbar och koldioxidneutral byggteknik.

Pressmeddelande från Miljöministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet i Finland

​​​​​​​”Det gläder mig djupt att det nordiska samarbete som igångsatts mellan koldioxidsnål byggteknik och arkitektur nu har fått kommissionens bekräftelse. Det här är en utmärkt möjlighet och ett exempel på hur vår tids stora utmaningar, såsom klimatförändringar och minskad biologisk mångfald, kan lösas genom samarbete och genom att med ett öppet sinne inkludera olika perspektiv i den långa raden av lösningar”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

”Arkitektur, design, konst och kultur kan användas för att hitta nya lösningar på hållbarhetsproblem. Det är fantastiskt att vi inom ramen för det nordiska samarbetet kan dra nytta av den här möjligheten och samtidigt söka nya sätt att bygga hållbara och högkvalitativa livsmiljöer”, säger vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen.

Alla kan delta i evenemangen i samband med det nordiska koldioxidneutrala Bauhaus. Finlands deltagande i projektet samordnas av Miljöministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet.

Tvåårigt projekt inbjuder till samtal om en hållbart byggd miljö

Det nordiska koldioxidneutrala Bauhaus bidrar till hur arkitektur, design och konst på ett inkluderande sätt kan användas för att uppnå en koldioxidneutralt byggd miljö.  Genom vårt tvååriga projekt för utåtriktad verksamhet kommer forumet att erbjuda en internationell plattform för utveckling av kreativa lösningar för en klimatneutral, cirkulär och socialt inkluderande miljö för framtiden.

Nordiskt Bauhaus kommer att lanseras officiellt under den första upplagan av New European Bauhaus Festival, som går av stapeln i Bryssel i början av juni 2022.

Samnordiskt Bauhaus kommer att lägga grunden för samtal genom att

  • interagera med publiken på demokratifestivaler runtom i Norden
  • anordna tvärvetenskapliga debatter och evenemang för makthavare och intressenter som arbetar inom områdena byggnad, klimat, kultur och miljö
  • organisera en nordisk designtävling för koldioxidneutral byggteknik och livsstil
  • presentera det nordiska Bauhaus-arbetet genom att delta i relevanta utställningar
  • regionalt i de olika nordiska länderna samordna och organisera finansieringsinitiativ för det nya europeiska Bauhaus, via nationella kontakter.

Bakgrunden till projektet är den nordiska deklarationen om koldioxidsnålt byggande och cirkulära principer inom byggsektorn, som presenterades av de nordiska ministrarna i Reykjavik 2019.  Med den här samnordiska åtgärden kommer deklarationens spännvidd att reflekteras genom arkitektur, design och kultur.

Under sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 verkade Finland aktivt för att inkludera nordiska synsätt i det nya europeiska Bauhaus-initiativet. De nordiska ministrar som ansvarar för bostäder och byggande beslöt sig i slutet av 2021 för att stödja en gemensam åtgärd inom koldioxidsnål byggteknik och cirkulär ekonomi.

Mera information

Matti Kuittinen
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
Tel.: +358 295 250 268
[email protected]

Förfrågningar om intervjuer med miljöminister Emma Kari:
Milja Henttonen
Specialmedarbetare
Tel.: +358 50 599 3094
[email protected]

Emma Harju
Specialist
Utbildnings- och kulturministeriet
Tel.: +358 295 330 134
[email protected]