Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljöministrar diskuterar bekämpning av förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2022 7.29
Pressmeddelande

Vid EU:s informella miljöministermöte 13.7–14.7 görs förberedelser inför FN:s möten om biologisk mångfald och klimatförändringen och diskuteras miljökonsekvenserna av kriget i Ukraina och sakkunnighjälp från EU. Statssekreteraren Terhi Lehtonen företräder Finland vid mötet i Prag.

Mötet kommer att handla om globala mål om att trygga den biologiska mångfalden. Förhandlingar om målen kommer att föras vid FN:s möte om biologisk mångfald 5.12–17.12.2022 i Montreal i Kanada. Dessutom förbereder sig ministrarna för FN:s klimatkonferens i Sharm el-Sheikh i Egypten 6.11–18.11.2022.

"Det är viktigt att EU fungerar som en global föregångare inom både natur- och klimatpolitiken. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald har ett starkt samband och måste lösas tillsammans", säger statssekreterare Terhi Lehtonen.

"På internationell nivå behöver vi ambitiösa och mätbara mål och systematisk uppföljning för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Vi måste se till att den biologiska mångfalden integreras som en del av alla delområden inom politiken och samhället", säger statssekreterare Lehtonen.

Miljörådet ska bereda EU:s ståndpunkt om den globala konventionen om biologisk mångfald under hösten 2022.

Förberedelser inför höstens klimatmöte

Miljöministrarna diskuterar den 27:e partskonferensen för FN:s klimatkonvention som ordnas i höst. För att uppnå målet på 1,5 grader enligt Parisavtalet krävs strängare utsläppsminskningsmål och effektivare klimatåtgärder, särskilt av de stora ekonomierna. Utöver utsläppsminskningar hör anpassning till klimatförändringarna och klimatfinansiering till de centrala teman som ska behandlas vid FN:s klimatmöte. Ersättning för skador och förluster till följd av klimatförändringarna är en prioritet för gruppen av utvecklingsländer.

Finland anser att det är viktigt att genomförandet av Parisavtalet framskrider inom alla delområden och att besluten baserar sig på de nyaste vetenskapsrönen och särskilt på rapporterna från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC. 

Miljöministrarna diskuterar också anpassning till klimatförändringarna, särskilt med tanke på biologisk mångfald och markfrågor. Finland anser att naturbaserade lösningar kan bidra till att främja flera olika mål samtidigt, såsom begränsning av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenstatus samt hälsa och välbefinnande. 

Vid mötet behandlas också krigets inverkan på miljön

Ministrarna diskuterar också hurdan sakkunskap och hurdant stöd EU och dess medlemsstater kan ge Ukraina för bedömning av de skador på miljön som kriget har orsakat och för återuppbyggnad. Rysslands krigshandlingar har förorenat luft, mark och ytvatten samt grundvatten i Ukraina. 

Finland betonar starkt politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd från EU till Ukraina.

Mer information:

Terhi Lehtonen
Statssekreterare 
+358 295 161 000
[email protected]