Hoppa till innehåll
Media

EU-finansiering ska beviljas hushåll som avstår från oljeuppvärmning – ansökningar tas inte längre emot i fråga om fjärrvärme

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2022 13.32
Pressmeddelande

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska bevilja stöd ur EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) för hushåll som avstår från oljeuppvärmning. För dem som avstår från oljeuppvärmning har EU-medel reserverats till ett belopp av 65 miljoner euro. Summan räcker till för cirka 15 000 hushåll. Nästan 10 000 ansökningar väntar på behandling. EU-anslag kan inte beviljas för fjärrvärme, vilket innebär att ansökningar om understöd för hushåll som byter från oljeuppvärmning till fjärrvärme inte kan tas emot efter februari 2022.

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland informerar

​​​​​​​I början av året fattades inga beslut om understöd för avstående från oljeuppvärmning på nästan två månader. De nationella anslagen var bundna till understöd som beviljats tidigare, och anslagen från Europeiska unionens återhämtningsinstrument hade ännu inte tagits i bruk. Nu kan beviljandet av understöd fortsätta.

"Det är viktigt att vi stöder människor i utvecklingen mot en klimatneutral välfärdsstat. Understödet för att byta ut oljeuppvärmning mot en mer hållbar uppvärmningsform har blivit mycket populärt och det är fint att man kan fortsätta bevilja det. Som ett annat alternativ lönar det sig att komma ihåg höjningen av hushållsavdraget för dem som avstår från oljeuppvärmning. Det trädde i kraft vid ingången av året. Nu är ett bra tillfälle att byta till koldioxidsnål uppvärmning”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Fjärrvärme uppfyller inte återhämtningsinstrumentets stränga miljökrav – avsikten är att de inkomna ansökningarna om fjärrvärme ska beviljas nationellt stöd

När det gäller stöd ur återhämtningsinstrumentet ska man tillämpa principen ”orsaka ingen betydande skada” (DNSH, Do No Significant harm). Därför kan anslag ur Europeiska unionens återhämtningsinstrument inte beviljas hushåll som byter ut sin oljeuppvärmning mot fjärrvärme. Fjärrvärmeprojekten uppfyller inte återhämtningsinstrumentets villkor eftersom fossilt bränsle åtminstone tidvis kan användas vid produktion av fjärrvärme.

Det nationella anslaget bedöms räcka till för de ansökningar gällande fjärrvärme som har kommit in före utgången av februari.

”I de ansökningar som kommit in håller cirka 10 procent av dem som ansöker om understöd på att byta till fjärrvärme. De populäraste uppvärmningsformerna i ansökningarna är luft-vattenvärmepumpar och jordvärme”, säger gruppchef Vesa-Pekka Heikkilä från närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland behandlar ansökningarna om understöd i hela landet.

19 000 hushåll har redan ansökt om det populära understödet – över 7 000 renoveringar har genomförts

På grund av det stora antalet ansökningar och att anslagen tidvis tar slut är behandlingstiden för närvarande cirka 12 månader. Ansökningarna har dock förbehandlats under pausen i början av året, och besluten fattas snabbt när de nya anslagen frigörs.

Hittills har över 19 000 småhusägare ansökt om understöd hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Understöd har beviljats cirka 9 400 finländska hushåll, av vilka över 7 000 redan har genomfört en renovering och fått betalning. Information om det aktuella läget i fråga om ansökningarna och behandlingen av dem finns på närings-, trafik- och miljöcentralens webbsida med information om understödet.

Läs mera

Kundservice och rådgivning

Ytterligare information till medierna

Avstående från oljeuppvärmning:

Pekka Kalliomäki
byggnadsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 114
[email protected]

Understöd:
Vesa-Pekka Heikkilä
gruppchef
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
tfn 0295 036 324
[email protected]