Hoppa till innehåll
Media

Direktörerna för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för miljötillstånd har utnämnts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 15.26
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen utnämnde den 18 december 2019 direktörer för ansvarsområdet för miljötillstånd vid regionförvaltningsverken i Södra Finland, Västra och Inre Finland, Östra Finland och Norra Finland. Tjänsterna tillsätts för en period på fem år.

De utnämnda direktörerna ska leda sitt ansvarsområde och svara för att verksamheten leder till resultat och resultatmålen nås. Till uppgifterna inom ansvarsområdet för miljötillstånd hör tillståndsärenden och andra ansökningsärenden som omfattas av miljöskydds- och vattenlagstiftningen.

Tjänsterna som direktör för ansvarsområdet för miljötillstånd vid regionförvaltningsverken söktes av sammanlagt 28 personer inom den utsatta tiden.

Följande personer har utnämnts till tjänsterna för 1.1.2020–31.12.2024

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Förvaltningsmagister, direktör Veli-Matti Uski

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Agronomie- och forstmagister, direktör Tarja Savea-Nukala

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Filosofie doktor, miljörådet Johanna Ahonen

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Diplomingenjör, direktör Erkki Kantola

Mer information

Hannele Pokka
kanslichef
0295 250 234
[email protected]

Krista Mikkonen