Hoppa till innehåll
Media

Den förnyade räknaren för övervakning av ammoniakutsläpp tas i bruk i rapporteringen 2021

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2021 10.49
Nyhet

De svin- och fjäderfägårdar som anges i direktivet om industriutsläpp förutsätts årligen övervaka utsöndringen av kväve och fosfor samt ammoniakutsläppen i enlighet med BAT-slutsatserna. I övervakningen av utsläppen har man kunnat utnyttja en räknare för utsläpp som Finlands miljöcentral har utvecklat för detta ändamål. Räknaren har nu förnyats så att man kan räkna ut den specifika mängden kväve och fosfor per djurplats utifrån gårdens egna produktions- och utfodringsuppgifter. Dessutom ger räknaren också den information om ammoniakutsläpp som behövs i E-PRTR-rapporteringen.

Räknaren är avsedd för verksamhetsutövare, närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverket.

Den förnyade utsläppsräknaren finns på nedanstående sida under rubriken ”BAT-slutsatserna och övervakning av ammoniakutsläpp och kväve- och fosforutsöndringen”.

Ytterligare information:

Juha Grönroos, specialforskare, Finlands miljöcentral, [email protected], tfn 0295 251 128

Sonja Pyykkönen, specialsakkunnig, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 525 0123