Hoppa till innehåll
Media

De nordiska länderna förbereder sig tillsammans för FN:s klimat- och naturmöten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2022 8.04
Pressmeddelande

De nordiska miljö- och klimatministrarna sammanträder i Helsingfors den 2 november. På agendan för mötet står bland annat naturbaserade lösningar samt den världspolitiska situationens inverkan på klimatet och miljön. Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet.

Ministrarna diskuterar hur nordiskt samarbete kan bidra till goda förhandlingsresultat vid naturmötet i Montreal och klimatmötet i Sharm El-Sheikh.

"Förväntningen är att naturmötet i Montreal ska ge oss globala mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vi behöver ett intensivt internationellt samarbete och hela samhällets engagemang för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och vända utvecklingen mot återhämtning. Det här kan vara en liknande vändpunkt i kampen mot förlusten av biologisk mångfald som klimatmötet i Paris var för klimatkrisen”, säger minister Maria Ohisalo.

De nordiska miljö- och klimatministrarna behandlar också den förändrade säkerhetspolitiska situationen vid sitt möte. Rysslands invasion av Ukraina har gjort samarbetet mellan de nordiska länderna strategiskt betydelsefullt på ett nytt sätt. 

"Vi stöder oss nu allt närmare på våra nordiska vänner både i fråga om energiförsörjning och utrikes- och säkerhetspolitik. De nordiska länderna har också en viktig roll som globala föregångare när vi bygger upp samhällen som är fria från utländsk fossil energi", säger minister Ohisalo.

Dessutom behandlar de nordiska miljö- och klimatministrarna lösningar på samhällsproblem som inhämtar inspiration och stöd från naturen och som grundar sig på ekosystemens funktion och de tjänster som naturen tillhandahåller.

"Naturen erbjuder många olika lösningar för att bekämpa förorening, förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen. Lösningarna kan till exempel fokusera på hållbar markanvändning och hållbart nyttjande av naturresurser, skydd och restaurering av myrar och våtmarker, ökning av meandrande bäckar och floder eller avlägsning av vandringshinder för fisk. Till och med dagvatten från städer kan filtreras med hjälp av vattenväxter", säger minister Ohisalo. 

De nordiska miljö- och klimatministrarna förväntas ge en gemensam deklaration om naturbaserade lösningar. Nordiska ministerrådet har inlett programmet Naturbaserade lösningar som syftar till att öka kunskapen och främja enhetliga naturbaserade lösningar i de nordiska länderna. Programmet främjar den nordiska visionen om att vara världens mest hållbara och integrerade område 2030. 

Ytterligare information

Bo Storrank
Konsultativ tjänsteman 
[email protected]
tfn 029 525 0346

Antti Heikkinen
Minister Ohisalos specialmedarbetare
[email protected]
tfn 050 348 1406