Hoppa till innehåll
Media

De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn – intensivare tempo i takt med att klimatmötet i Dubai i december närmar sig

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 12.30
Pressmeddelande

FN:s klimatförhandlingar fortsätter i Bonn i Tyskland den 5–15 juni. Vid förhandlingarna bereds de beslut som ska fattas vid klimatkonferensen i Dubai i december angående minskade utsläpp, anpassning till klimatförändringarna och kanalisering av klimatfinansieringen till klimatåtgärder i utvecklingsländerna.

Länderna har förbundit sig att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, men deras åtgärder och åtaganden för att minska utsläppen räcker ännu inte till för detta. Dessutom utgör de framskridande klimatförändringarna en utmaning när det gäller anpassningsåtgärderna och kräver mera internationell finansiering för att kunna avhjälpas.

– I år behövs det rejäla framsteg i synnerhet när det gäller att påskynda utsläppsminskningarna och slopa fossila bränslen. Annars riskerar målen i Parisavtalet att gå om intet, konstaterar Finlands chefsförhandlare Marjo Nummelin.

Centrala förhandlingsfrågor – femårsöversynen av Parisavtalet och hanteringen av skador och förluster som följer av klimatförändringarna

Vid klimatmötet i Dubai avslutas den första femårsöversynen av Parisavtalet (Global Stocktake) utifrån vilken länderna förväntas utarbeta nya åtaganden om utsläppsminskningar.

– Med femårsöversynen preciseras lägesbilden och med hjälp av den strävar man efter att justera kursen och styra in klimatåtgärderna på rätt väg, konstaterar Kaarle Kupiainen, som är konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet och leder EU-beredningen. 

Vid klimatmötet i Egypten i höstas kom länderna överens om nya finansieringsarrangemang vid klimatkatastrofer. Länderna kom bland annat överens om inrättande av en ny klimatfond för stöd till de allra mest utsatta länderna i hanteringen av skador som orsakas av klimatförändringarna.

– Klimatskadorna finns här och nu. Målet är att hantera dem bättre än för närvarande genom att stärka befintliga finansieringsarrangemang och höja finansieringsbeloppet. Man strävar efter att komma överens om detaljerna för den nya fonden före klimatmötet i Dubai, säger Outi Honkatukia, som är chef för klimatenheten vid miljöministeriet och delar ordförandeskapet i den kommitté som bereder de nya finansieringsarrangemangen och fonden.

Andra centrala förhandlingsfrågor är bland annat handlingsprogrammet för att minska utsläppen, finansieringsmålet för klimatåtgärderna på lång sikt samt konkretiseringen av det globala anpassningsmålet. Dessutom ska man i Bonn komma överens om budgeten för sekretariatet för FN:s klimatkonvention för perioden 2024-2025. I Bonn ordnas i samband med förhandlingarna också flera evenemang som stöder klimatåtgärderna, såsom ett möte för forumet för ursprungsfolk. 

Sommaren och hösten fulla av förhandlingar vid olika forum

Klimatmötet i Dubai bereds förutom vid det officiella beredningsmötet i Bonn också vid flera olika möten under sommaren och hösten. Finansieringen av klimatåtgärderna diskuteras vid toppmötet i Paris under midsommarveckan, och ministrar från över 30 länder sammanträder den 13–14 juli i Bryssel för att behandla de svåraste förhandlingsfrågorna vid det gemensamma mötet mellan de så kallade MoCA-länderna. Också vid höstens G20-toppmöte under ledning av Indien kommer den globala klimatpolitiken sannolikt att behandlas.

Vidare försöker man under FN:s generalförsamlingsvecka sätta fart på klimatåtgärderna vid ett klimattoppmöte i New York den 21 september under värdskap av FN:s generalsekreterare. EU fastställer sina egna förhandlingsmål för Dubai vid miljö- och klimatministermötet i mitten av oktober.

Ytterligare information:

Marjo Nummelin
Finlands chefsförhandlare
Tfn. 040 523 3710
[email protected]

Outi Honkatukia
Chef för klimatenheten vid miljöministeriet
Tfn. 050 341 1758
[email protected]

Kaarle Kupiainen
Konsultativ tjänsteman
Tfn. 050 477 2278
[email protected]