Hoppa till innehåll
Media

Åtaganden för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden bereds i omfattande samarbete

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 14.04
Nyhet

Styrgruppen och arbetsgruppen för det nationella verkställandet av EU:s strategi för biologisk mångfald samlades i dag i Ständerhuset för att diskutera åtaganden som gäller skyddsarealen och förbättringen av skyddsnivån.

Fastställandet av de nationella åtgärderna grundar sig på ett omfattande samarbete eftersom åtgärder inom alla sektorer krävs för att målen ska uppnås. Europeiska kommissionen har lagt märke till  Finlands effektiva och engagerade arbetssätt och man har rekommenderat liknande verksamhetsmodeller till andra medlemsstater. 

”Det är fint att vi genom ett mångsidigt och aktivt samarbete kan söka  gemensamma metoder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vi har nu kommit i gång med att diskutera åtgärderna men mot slutet av året går vi över till sammanfattningen och slutsatserna”, konstaterar ordförande för projektets styrgrupp Juhani Damski.

Just nu diskuteras det första åtagandet för strategin för biologisk mångfald, det vill säga åtgärder på mark- och vattenområden som har att göra med utvidgning av nätverket för skyddsområden. I arbetet granskas även andra områden som tryggar miljöns mångfald, det vill säga OECM-områden (Other Effective Area-based Conservation Measures).

”När vi har kommit överens om de nationella åtgärderna har  EU:s strategi för biologisk mångfald en  stor betydelse för tryggandet av den finska naturens mångfald. De senaste undersökningarna har visat att även medborgarna önskar sig mera naturskydd och målen för naturskyddet har ett brett samhälleligt stöd”, påpekar styrgruppens vice ordförande Ilkka Herlin.

Stoppa förlusten av den biologiska mångfalden före 2030

Målet med strategin är att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden och att vända den biologiska mångfaldens utveckling mot en positiv riktning före 2030. I EU:s strategi för biologisk mångfald finns 17 huvudmål som medlemsländerna har förbundit sig till. Tre av målen gäller nätverket av skyddsområden och målsättningen är att öka skyddsarealen av både land- och havsytor. De 14  andra målen handlar om  att förbättra livsmiljöernas tillstånd. Det har tillsatts ett projekt för beredningen av Finlands nationella åtaganden och till projektet hör en arbetsgrupp och en bredbasig styrgrupp. 

Europeiska kommissionen förväntar sig att medlemsländerna ska ingå åtaganden gällande genomförandet av strategin för biologisk mångfald under detta  år. Medlemsländerna bestämmer själva hurdana åtgärder de vidtar för att uppnå målen. I Finland är enskilda markägares frivillighet att vidta åtgärder en viktig princip när det gäller att uppnå målen.

Ytterligare information:

Olli Ojala
Miljöråd
tfn 0295 250039
[email protected]