Hyppää sisältöön
Media

Sitoumuksia luontokadon pysäyttämiseksi valmistellaan laajassa yhteistyössä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 14.04
Uutinen

EU:n biodiversiteettistrategian kansallista toimeenpanoa varten asetettu ohjausryhmä ja työryhmä kokoontuivat tänään Säätytalolle keskustelemaan sitoumuksista suojelupinta-alaan ja suojelutason parantamiseen liittyen.

Kansallisten toimien muodostaminen perustuu Suomessa laajalle yhteistyölle, sillä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä kaikilla sektoreilla. Suomen tehokas ja sitouttava työskentelytapa on huomioitu Euroopan komissiossa, ja vastaavaa toimintamallia on suositeltu myös muille jäsenvaltioille.

”On hienoa, että pystymme monitahoisen ja aktiivisen yhteistyön kautta etsimään yhteisiä keinoja luontokadon pysäyttämiseksi. Nyt olemme päässeet keskustelemaan toimenpiteistä, mutta vuodenvaihdetta kohden etenemme yhteenvetoon ja johtopäätöksiin”, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Damski.

Tällä hetkellä keskustelussa on biodiversiteettistrategian ensimmäinen sitoumus eli suojelualueverkoston laajentamiseen liittyvät toimenpiteet maa- ja vesialueilla. Lisäksi työssä tarkastellaan muita luonnon monimuotoisuutta turvaavia alueita kuin suojelualueita eli OECM-alueita (Other Effective Area-based Conservation Measures).

”Kun saamme kansalliset toimenpiteet sovittua, on EU:n biodiversiteettistrategialla suuri merkitys Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle. Viimeaikaiset kyselyt ovat osoittaneet, että myös kansalaiset toivovat lisää suojelua ja luonnonsuojelutavoitteille löytyy laaja yhteiskunnallinen tuki”, huomauttaa ohjausryhmän varapuheenjohtaja Ilkka Herlin.

Tavoitteena luontokadon pysäyttäminen 2030 mennessä

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen ja kehityksen kääntäminen myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Strategiaan on listattu 17 avaintavoitetta, joihin jäsenmaat ovat sitoutuneet. Tavoitteista kolme kohdistuu suojelualueverkostoon, ja pyrkimyksenä on kasvattaa suojelupinta-alaa maa- sekä merialueilla. Neljätoista muuta tavoitetta liittyvät elinympäristöjen tilan parantamiseen. Suomen kansallisten sitoumusten valmistelua varten on asetettu hanke, johon kuuluu työryhmä sekä laajapohjainen ohjausryhmä.

EU:n komissio odottaa jäsenmailta sitoumuksia biodiversiteettistrategian toimeenpanosta vuoden 2022 aikana. Jäsenmaat määrittelevät itse, millaisilla toimilla tavoitteet saavutetaan. Suomessa tärkeä periaate tavoitteiden saavuttamisessa on toimenpiteiden vapaaehtoisuus yksityisille maanomistajille

Lisätiedot

Olli Ojala
ympäristöneuvos
p. 0295 250 039
[email protected]