Hoppa till innehåll
Media

Arbetet för att nå målen i Parisavtalet fortsätter under klimatmötet i Bonn

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 11.08
Pressmeddelande

Förhandlingar i enlighet med FN:s klimatkonvention och Parisavtalet görs i Bonn i Tyskland 6–16 juni 2022. Vid tjänstemannamötet förbereds nästa klimatmöte, dvs. klimatkonferensen COP27, som hålls i Sharm el-Sheikh, Egypten, i november 2022.

Vid klimatkonferensen i Glasgow i november 2021 färdigställdes Parisavtalets regelbok och befästes också åtagandet att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

”I fjol nåddes sist och slutligen överenskommelse om reglerna för Parisavtalet. Vidare kom man i Glasgow överens om att alla parter årligen ska se över och vid behov uppdatera sina mål för utsläppsminskning i enlighet med målen i Parisavtalet. Nu fokuserar klimatförhandlingarna på genomförande och framför allt på att säkerställa att 1,5-gradersmålet kan nås”, säger Finlands chefsförhandlare Marjo Nummelin från miljöministeriet.

På agendan för mötet i Bonn står många frågor som gäller minskning av växthusgasutsläpp, anpassning till klimatförändringarna, skador och förluster samt klimatfinansiering och andra stödåtgärder som riktas till tillväxtländer. Vid mötet behandlas också tekniska detaljer i Parisavtalets bestämmelser om ländernas rapportering och marknadsmekanismen. De internationella marknadsmekanismerna gör det möjligt för de länder som undertecknat Parisavtalet att vidta klimatåtgärder utanför det egna landets gränser.

I Bonn inleds dessutom den första femårsöversynen av Parisavtalet (Global Stocktake) där man sammanställer en lägesrapport om hur åtgärderna för att nå målen i Parisavtalet har framskridit. Granskningen är tvåårig och de politiska slutsatserna dras vid klimatmötet hösten 2023.

Den 27:e partskonferensen för FN:s klimatkonvention hålls i Sharm el-Sheikh i Egypten den 7–18 november 2022. Målen i klimatavtalet från Paris är att den globala temperaturhöjningen ska hållas klart under två grader jämfört med förindustriell tid och att parterna ska vidta åtgärder för att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader.

Mer information:

Marjo Nummelin
miljöråd, chefsförhandlare
+358 295 250 227
[email protected]

Outi Honkatukia
enhetschef
+358 50 341 1758
[email protected]