Hoppa till innehåll
Media

Äldrevänligt boende tog fart genom lokala och regionala utvecklingsprojekt som understöds av staten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2023 10.53 | Publicerad på svenska 24.4.2023 kl. 16.51
Nyhet

Miljöministeriets treåriga åtgärdsprogram för äldres boende upphörde i slutet av förra året. Med programunderstöden genomfördes 57 projekt i kommuner, samkommuner och välfärdsområden. Enligt en utvärdering som gjordes av Owal Group har projekten ökat det praktiska kunnandet och upplevts som mycket användbara. Samarbetet måste stärkas ytterligare, till exempel mellan välfärdsområdena och kommunerna.

Lokala och regionala projekt främjade målsättningarna i åtgärdsprogrammet för äldres boende på många sätt.  Syftet med projekten för äldres boende var att öka prognostiseringen och beredskapen för äldres boendebehov, som ökar ytterligare när befolkningen åldras.  Projekten främjade reparationen av bostadsbeståndet, utvecklade boendelösningar för äldre och åldersvänliga boendemiljöer samt stärkte gemenskapen inom boendet.

Ett centralt resultat är att medvetenheten om äldres boende ökade bland tjänsteinnehavarna i kommunerna och välfärdsområdena. Resultaten av projekten syns i praktiken genom stärkt personalkompetens, materialet som producerats och de lösningar och planer som tagits fram särskilt för boende, boendemiljöer och beredskap när det gäller äldres boende.

Också samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena stärktes i frågor kring äldres boende. Enligt utvärderingen råder det fortfarande stor oklarhet om samarbetet kring äldres boende och boendeservice. Det är därför mycket viktigt att stärka samarbetsstrukturerna och verksamhetssätten mellan välfärdsområdena och kommunerna under de kommande åren. Utvecklingen av de äldres boende i kommuner och välfärdsområden skulle också gynnas av långsiktig statlig finansiering.

Mer om ämnet


Jeremias Kortelainen
verkställande direktör
Owal Group Oy
tfn 040 758 5893
[email protected]

Raija Hynynen
bostadsråd
tfn 0295 250 093
[email protected]