Hoppa till innehåll
Media

En guide för återvinning av plastavfall från jordbruk och trädgårdar

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2021 14.21 | Publicerad på svenska 9.11.2021 kl. 14.52
Pressmeddelande

En ny webbguide till jordbrukare och trädgårds- och växthusföretagare ger råd om hur de kan rengöra, sortera och förvara olika plastsorter på gården och leverera dem antingen till materialåtervinning eller för energibruk.

Tillverkare och användare av plastförpackningar har en viktig roll i hur effektivt plastavfallet kan återvinnas. Med hjälp av guiden är det enklare att återvinna plast, och en allt större del av plasten går till återanvändning. Guiden innehåller utskrivbara för gårdar och trädgårdsföretag avsedda väggtavlor.

Plastavfall är ett stort miljöproblem. När vi återvinner plast, skyddar vi miljön och vattnen mot skräp och mikroplast. Vidare minskar vi koldioxidutsläppen från produktion av plast och förbränning av plastavfall. 
Inom jordbruket uppstår cirka 12 000 ton plastavfall per år. En stor del av plastavfallet går till förbränning.

Guiden är en av åtgärderna inom jordbruket och trädgårdsodlingen som ska effektivisera återvinningen och ersättandet av plast. Den nationella färdplanen för plast innehåller åtgärder som ska hjälpa att minska de olägenheter som plast orsakar, undvika onödig konsumtion, effektivisera plaståtervinningen och ersätta plast som tillverkats av fossila råvaror med hållbara och förnybara alternativ. 

Guiden har getts ut av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelsverket: Plastguiden för jordbruk och trädgårdar
Muovitiekartta.fi: Effektivisera återvinningen och ersättandet av jordbruks- och trädgårdsplaster

Ytterligare information: 

Titta Berlin, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, [email protected], tfn 0295 162 026

Merja Saarnilehto, programchef, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 259


 


 

Mat och jordbruk