Ikä­ystävälliset asuin­ympäristöt

Ikääntyneiden kotona asumista voidaan tukea asuinalueita koskevilla ratkaisuilla, kuten yhdyskuntasuunnittelulla ja asuinalueiden kehittämisellä. Kuntien strategiat ja keinot asuinalueiden kehittämisessä vaihtelevat suuresti – suuret ja pienet kunnat, taajamat ja haja-asutusalueet ovat keskenään hyvin erilaisessa tilanteessa.

Monissa maaseutukunnissa on paljon ikääntyneitä ja siksi myös tarvetta lisätä heidän tarvitsemiaan palveluja. Myös näissä kunnissa ikääntyneen väestön toiveena on omassa kodissa asuminen pitkään. Haja-asutusalueilla etäisyydet palveluihin saattavat olla kuitenkin hyvin pitkiä ja julkinen liikenne vähäistä.

Yhteisöllisiä tiloja ja toimintaa

Ikääntyneille tarvitaan kokoontumis- ja palvelutiloja. Myös monisukupolviset tapaamispaikat ovat tärkeitä.

Palvelukortteleihin voi kuulua erilaisia asumismuotoja, kuten yhteisöasumista, itsenäistä senioriasumista ja palveluasumista. Ikääntyneet voivat asua itsenäisesti ja hyödyntää erilaisia palveluja, kuten ruokailu- ja siivouspalveluja sekä liikunta- ja virkistyspalveluja.”

Lisätietoja

Raija Hynynen, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250093   Sähköpostiosoite:


Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250189   Sähköpostiosoite: