Hyppää sisältöön
Media

Raportti: Kaikille sopivan suunnittelu luo toimivaa, turvallista ja esteetöntä rakennettua ympäristöä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2024 12.20
Uutinen

Kaikille sopiva suunnittelu tarkoittaa hyvää suunnittelua ja suunnitteluratkaisuja, jotka huomioivat ihmisten erilaiset tarpeet, toiveet ja toimintakyvyn. Sen tuloksena syntyy kaikkien käyttäjien kannalta toimivaa, turvallista ja miellyttävää rakennettua ympäristöä. Mitä paremmin toimivuus, turvallisuus ja esteettömyys on huomioitu rakennetussa ympäristössä, sitä useammalla on mahdollisuus itsenäiseen asumiseen, asioimiseen, koulutukseen, työntekoon, harrastamiseen ja osallistumiseen.

Ympäristöministeriön teettämä, tänään julkaistu raportti kuvaa käytännönläheisesti kaikille sopivan suunnittelun periaatetta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. Raportti tarkastelee kaikille sopivaa suunnittelua asuinympäristöissä ja asunnoissa sekä yleisön käyttöön tarkoitetuissa tiloissa ja ympäristöissä. Raportti esittelee konkreettisia toimintatapoja, ratkaisuja ja esimerkkikohteita.

Kaikille sopiva suunnittelu on keino yhdenvertaisen ja inklusiivisen yhteiskunnan toteutumiseen. Tavoitteena on, että kaikki otetaan mukaan ja ettei ketään suljeta ulkopuolelle suunnitteluratkaisujen seurauksena. Kaikille sopiva suunnittelu on prosessi, joka jatkuu läpi rakennushankkeen aina valmiin rakennuksen tai ympäristön käyttöön asti. Suunnitteluprosessiin liittyy käyttäjien osallistaminen ja kuunteleminen, heidän tarpeidensa ymmärtäminen ja huomioiminen. 

Kaikille sopivassa suunnittelussa kyse on ihmisten moninaisuudesta ja kaikkien toimimismahdollisuuksista, jota hyvin suunniteltu ympäristö tukee. Vaikka ihmisten kirjo on laaja, rakennettu ympäristö on mahdollista toteuttaa niin, että se huomioi erilaiset tarpeet.
Väestön ikääntymisen myötä kaikille sopivan suunnittelun merkitys on kasvanut entisestään. Nykyään suunnitteluperiaatteen katsotaan hyödyttävän laajasti kaikkia yhteiskunnan jäseniä ja parantavan kaikkien elämänlaatua. 

Kaikille sopiva suunnittelu tukee myös kestävää kehitystä, sillä periaatteen mukaiset ratkaisut ovat pitkäikäisiä ja palvelevat tulevia sukupolvia. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:ssa kaikille sopivan suunnittelun periaatteen nähdään liittyvän läheisesti useisiin toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Lisätietoja:

Niina Kilpelä
yliarkkitehti
p. 0295250019
[email protected]