Hyppää sisältöön
Media

Asuntojen korjaaminen esteettömiksi parantaa ikääntyvien asuinoloja ja vajaakäytöllä olevien asuntojen käyttöastetta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2024 9.23
Uutinen
Asuntojen korjaaminen esteettömiksi parantaa ikääntyvien asuinoloja ja vajaakäytöllä olevien asuntojen käyttöastetta

Ympäristöministeriön julkaisemat kaksi selvitystä tarkastelevat asuntojen korjauksia, joilla asumisesta saadaan toimivampaa ikääntyville ja vammaisille asukkaille. Toinen koskee määräaikaista avustusta, jolla valtion tukemia asuntoja (ara-asuntoja) korjattiin ikääntyvien tarpeisiin sopiviksi. Toinen käsittelee taloyhtiöille sekä iäkkäille ja vammaisille henkilöille saatavilla olevien korjausavustusten toimivuutta. Selvitysten mukaan avustukset ovat parantaneet huomattavasti asuinolosuhteita.

Ara-asunnot ikääntyneille soveltuviksi 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on myöntänyt avustusta, jolla valtion tuella rakennettuja vuokrataloja ja -asuntoja on korjattu ikääntyvien tarpeisiin soveltuviksi. Selvityksessä tarkastellaan avustuksen käytön tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta sekä ara-vuokrataloyhteisöjen kiinnostusta avustusta kohtaan. Korjausten myötä asuntojen käyttöaste nousi ja asukkaiden asuinolot kohentuivat merkittävästi.

Avustus on kohdistunut väestöltään väheneville alueille, joilla ikääntyneiden määrä on suuri. Näissä kunnissa on paljon tyhjiä ikääntyneille soveltumattomia ara-vuokra-asuntoja. Avustetut asunnot sijaitsevat palveluiden läheisyydessä, ja siten soveltuvat hyvin ikääntyneille. Korjaukset ovat lisänneet asuntojen käyttöikää vähintään seuraavaksi 10 vuodeksi. Tänä aikana ikääntyvien määrä tulee kasvamaan voimakkaasti näillä alueilla ja myös koko Suomessa.  

Selvityksen mukaan avustus on parantanut ikääntyneiden asuinoloja, ja heille on pystytty tarjoamaan turvallista asumista. Avustuksella on korjattu yhteensä 480 asuntoa, joissa asuu yli 650 asukasta. Avustuksella korjattiin asuntoja, yhteistiloja ja piha-alueita esteettömiksi ja paremmin ikääntyneille soveltuviksi. Kansallisena tavoitteena on, että ikääntyvät voivat asua kotona pitkään, mikä on myös ikääntyneiden oma toive. 

Avustus on ollut erityisen tärkeä väestöltään väheneville kunnille. Näissä kunnissa ei rakenneta juurikaan uusia asuntoja. Asuntoja on yleensä vähintään riittävästi, mutta ne eivät vastaa asukkaiden tarpeita ja toiveita, jolloin olemassa olevien asuntojen korjaaminen on erityisen tärkeää. Avustuksella on mahdollistettu pienituloisille ikääntyneille kohtuuhintaiset ja esteettömät asunnot.

Korjausavustuksilla iäkkäille ja vammaisille asukkaille soveltuvia asuntoja 

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tavoitteena on tukea turvallista kotona asumista tilanteissa, joissa henkilön oma maksukyky ei riitä esteettömyyskorjauksiin tai asumisen turvallisuuden kannalta välttämättömiin asunnon korjauksiin. Esteettömyysavustusten tavoitteena on parantaa olemassa olevien asuinrakennusten soveltumista väestön tarpeisiin. Ara myöntää näitä avustuksia vuosittain.

Selvityksen mukaan korjaus- ja esteettömyysavustukset palvelevat hyvin asumisolojen parantamista ja ovat kohdentuneet tavoitteen mukaisesti. Ne tukevat onnistuneesti ja varsinkin taloyhtiöille suuntautuessaan myös strategisesti rakennetun ympäristön muuttamista esteettömäksi. Selvityksessä ilmeni, että avustusprosessi toimii pääosin hyvin ja sujuvasti. Vuosina 2020–2023 Ara myönsi paljon erilaisia avustuksia, mikä aiheutti ajoittain ruuhkaa.  
 
Selvitys suosittelee, että iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksesta olisi yhdenvertaisemmin saavutettavissa tietoa ja, että tieto liittyisi luontevammin iäkkäiden asumisen kokonaisuuteen, josta vastaavat kunnat ja hyvinvointialueet. Taloyhtiöille avustukset toimivat kannustimina korjauksiin, koska tietoisuus esteettömyyden hyödyistä ei ole vielä kovin laajaa. Selvitys kehottaa myös selkeyttämään avustusten kokonaistavoitetta ja roolia osana ikääntyvän väestön asumisolojen kokonaisuutta: tavoitellaanko tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta palvelurakennetta vai kotona asumisen mahdollistamista jokaiselle.  

Lisätiedot:

Raija Hynynen 
asuntoneuvos 
p. 0295250093 
[email protected] 
 
Matleena Haapala 
lainsäädäntöneuvos 
p. 0295 250 332 
[email protected]

Sonja Manssila
erityisasiantuntija
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Ara
p. 029 525 0862
[email protected]

Helena Jalonen
rahoitusylitarkastaja
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Ara
p. 029 525 0846
[email protected]

Sami Turunen
ryhmäpäällikkö, Korjausavustusryhmä
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Ara
p. 029 525 0803
[email protected]