Monipuoliset asumis­ratkaisut

 

Moni ikääntyneistä haluaa tulevaisuudessa asua kerrostalossa, palveluiden lähellä. He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten seuraa ja yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudessa yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Siksi halutaan asuntotuotantoa, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat asua yhdessä.

Ikääntyneiden asumistarpeisiin vastataan edistämällä esteettömyyttä  asuntokannassa. Korjausrakentamisella muutetaan asuntokantaa sopivaksi mahdollisimman monelle asukkaalle. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulee parantaa myös koko asuinympäristössä. Tämä näkyy esimerkiksi helppokulkuisina reitteinä ja pääsyssä palveluihin.

Asumisen yhteisöllisyys

Yhteisöllinen toiminta edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja osallisuutta. Se lisää sosiaalisia kontakteja ja vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Onnistuneet toimintamallit ovat asukaslähtöisiä ja perustuvat asukkaiden, järjestöjen, kuntatoimijoiden ja palveluntuottajien yhteistyöhön. Esteettömät ja turvalliset asuinympäristöt sekä monimuotoiset yhteiset sisä- ja ulkotilat edistävät yhteisöllisyyttä.

Ikääntyneen väestön asumista voidaan tukea hyvien asuinolojen lisäksi myös arjen sujumista tukevilla palveluilla. Palveluja on tärkeää tarkastella laajasti, eikä vain hoivapalvelujen näkökulmasta. Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiselle on kasvavaa tarvetta. Esimerkiksi kiinteistöhuollon palveluliiketoiminta on vielä vähäistä ikääntyneiden asumisen näkökulmasta.

Ikä­teknologiaa kotona asumisen tueksi

Ikäteknologia tarjoaa mahdollisuuksia kotona asumisen tueksi. Ikäteknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ikääntyvän elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Teknologialla voidaan tukea arkea ja tuottaa turvallisuutta ikääntyneelle ja hänen omaisilleen.

Lisätietoja

Raija Hynynen, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250093   Sähköpostiosoite: