Monipuoliset asumis­ratkaisut

Asumiseen vaihtoehtoja

Moni ikääntyneistä haluaa tulevaisuudessa asua kerrostalossa, palveluiden lähellä. He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten seuraa ja yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudessa yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Siksi toivotaan asuntotuotantoa, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat asua yhdessä.

Monessa kunnassa ikääntyneiden asumistarpeet ratkaistaan edistämällä esteettömyyttä nykyisessä asuntokannassa. Korjausrakentamista on edistettävä, jotta nykyinen asuntokanta on jatkossa sopiva mahdollisimman monelle asukkaalle. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulee parantaa asunnon ja rakennuksen lisäksi koko asuinympäristön kannalta. Tämä näkyy esimerkiksi helppokulkuisina reitteinä ja pääsyssä palveluihin.

Asumisen yhteisöllisyys

Yhteisöllinen toiminta edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja osallisuutta. Se lisää sosiaalisia kontakteja ja helpottaa vastavuoroista auttamista sekä vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Onnistuneet toimintamallit ovat asukaslähtöisiä ja perustuvat asukkaiden, järjestöjen, kuntatoimijoiden ja palveluntuottajien yhteistyöhön. Esteettömät ja turvalliset asuinympäristöt sekä monimuotoiset yhteiset sisä- ja ulkotilat edistävät yhteisöllisyyttä.

Ikääntyneen väestön asumista voidaan tukea asuntokannan korjaamisen lisäksi myös arjen sujumista tukevilla palveluilla. Palveluita on tärkeää tarkastella laajasti, eikä vain hoivapalvelujen näkökulmasta.

Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiselle on kasvavaa tarvetta. Esimerkiksi ikääntyneiden asumiseen liittyvää kiinteistöhuollon palveluliiketoiminta on vielä vähäistä.

Ikä­teknologiaa kotona asumisen tueksi

Ikäteknologia tarjoaa mahdollisuuksia kotona asumisen tueksi. Ikäteknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ikääntyvän elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan tukea arjessa selviämistä ja tuottaa turvallisuutta ikääntyneelle ja hänen omaisilleen.

Lisätietoja

Raija Hynynen, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250093  


Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250189