Kiertotalouden strateginen ohjelma

 

Mikä kiertotalous?

Kiertotalous on talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kestävä luonnonvarojen käyttö varmistetaan pitämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, jotta niiden arvo säilyy. Kertakäyttökulutuksen sijaan tavaroita ja raaka-aineita jaetaan, vuokrataan, korjataan, päivitetään ja kierrätetään. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhteistyötä, innovaatioita ja asennemuutosta koko Suomessa.

Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma

Suomelle on laadittu strateginen kiertotalouden edistämisohjelma vuoteen 2035. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Valtioneuvosto tekee ohjelman pohjalta periaatepäätöksen. Ehdotus periaatepäätökseksi on lausuntokierroksella 8.3.2021 saakka.

Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimi työelämäprofessori Reijo Karhinen. Ohjelmatyöhön osallistui seuraavia tahoja ja henkilöitä: 

Kiertotalousohjelman ohjelmatyötä tuki kansalaisraati. Se koostui 50 vapaaehtoisten joukosta satunnaisesti valituista kansalaisista, joiden tehtävänä oli tuottaa näkemyksiä ja arvioita ohjelman valmistelijoille. Raati kokoontui kolme kertaa verkossa vuoden 2020 aikana.

Touko-marraskuun ajan auki olevalla aivoriihellä toteutetaan useita kyselyjä uusien ideoiden keräämiseksi sekä ohjelmatyössä syntyneiden ideoiden ja toimenpide-ehdotusten testaamiseksi. Verkkoaivoriihen toivotaan myös aktivoivan keskustelua kiertotaloudesta ja lisäävän ohjelman valmistelun näkyvyyttä.

Valmistelua tuki  myös kaikille suomalaisille tarkoitettu verkkoaivoriihi.

Ohjelman visio

Kiertotalousohjelman ohjausryhmän hyväksyma ohjelmatyön visio oli "Suomi 2035: Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän taloutemme perusta":

  • kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää;
  • valintamme ovat tulevaisuuskestäviä ja vahvistavat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa; 
  • vähemmällä enemmän: luonnonvarojen käyttö on kestävää ja materiaalit pysyvät kierrossa pidempään ja turvallisesti;
  • kiertotalouden läpimurto on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla;
  • Kiertotalous-Suomi on vahva vaikuttaja maailmalla ja kestävien ratkaisujen tarjoaja kansainvälisillä markkinoilla. 

Kiertotalousohjelmaa tukevia rahoitushakuja

Business Finland myöntää kiertotalouden investointiavustusta Suomeen rekisteröidyille yrityksille, joiden investoinnit edistävät kiertotaloutta ja vihreää kasvua Suomessa. Investointiavustuksen hakuaika päättyy 16.4.2021.

Kiertotalouden sankaritarinat

Ohjelman valmistelun aikana nostimme esiin ihmisiä, jotka tekevät kiertotaloudesta arkipäivää. Lista kiertotalouden sankaritarinoista: 

Twitter

#kiertotalousohjelma, #taloudenuusiperusta

Lisätietoja

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous Ympäristöneuvosto  0295250202  


Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250165  


Sari Tasa, erityisasiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka-ryhm, Kiertotalous ja hiilineutraalius-tiimi ( KIHI ) 0295048242