Kiertotalous-ulkopolitiikka

Näin toteutamme Kiertotalousohjelmaa

Suomen asema kiertotalouden edelläkävijänä edellyttää kansallisten ja EU-tason toimien lisäksi tavoitteellista ja johdonmukaista ulkopolitiikkaa. Tämän tulee ilmetä maakuvatyössä, kauppapolitiikassa, kehityspolitiikassa, viennin edistämisessä sekä monenkeskisen ympäristöpolitiikan foorumeilla.

Kokonaisvaltainen ‘kiertotalousulkopolitiikka’ osana ilmasto- ja innovaatiopolitiikkaa vahvistaa Suomen roolia kestävän kehityksen tavoitteiden kansainvälisessä toimeenpanossa. Se myös lisää mahdollisuuksia tarjota suomalaisia ja eurooppalaisia kiertotaloutta tukevia ratkaisuja ja innovaatioita kansainvälisille markkinoille.

Suomen on vaikutettava aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisissä luonnonvarasopimusta koskevissa neuvotteluissa sekä sitouduttava jatkamaan World Circular Economy Forumin (WCEF) toimintaa. Lisäksi Suomen vientimahdollisuuksia voidaan edistää kokoamalla eri yritysten tuotteista ja innovaatioista kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaille.

Mitä teemme ja missä mennään:

1. Edistämme globaalia siirtymää kiertotalouteen.

  • Toimenpide on vielä varhaisen suunnittelun vaiheessa. Vastuuorganisaatio: ulkoministeriö.

 2. Kehitämme orkestrointimallia vauhdittamaan suomalaisten kiertotalousratkaisujen vientiä.

  • Toimenpide on vielä varhaisen suunnittelun vaiheessa. Vastuuorganisaatio: ulkoministeriö.