Kiertotalous keskeisillä sektoreilla

Näin toteutamme kiertotalousohjelmaa

Jotta kiertotalous konkretisoituu, yhteiskunnan eri toimijoiden on muutettava toimintatapojaan ja luotava innovaatioita. Etenkin kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouspotentiaali on merkittävä, sillä ala on yksi suurimmista luonnonvarojen kuluttajista.

Kunnat ja alueet ovat kiertotalouden avainpelaajia. Ne voivat edistää merkittävästi kiertotaloutta tukevia palveluita ja ratkaisuja esimerkiksi suunnitellessaan yhdyskuntarakennetta ja tehdessään hankintoja. Kaupungit ja alueet ovat olleet esimerkiksi synnyttämässä yhteistyötä kiertotaloutta tukevien toimijaverkostojen ja ekosysteemien välille sekä kehittämässä yhdessä uusia ratkaisuja aidossa toimintaympäristössä.

Mitä teemme ja missä mennään:

1. Solmimme sopimuksen vähähiilisestä kiertotaloudesta.

2. Perustamme kansallisen osaamisverkoston tukemaan yritysten, kuntien ja alueellisten ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan edistämisessä.

  • Maaliskuussa 2022 perustettu kiertotalouden osaamisverkosto kokoaa yhteen kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämisessä. Verkostoa luotsaavat Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE, ja sitä kehitetään vuoden 2022 aikana yhdessä sidosryhmien kanssa. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.

3. Lisäämme kiertotaloustietoisuutta ja -osaamista kiinteistö- ja rakennusalalla.

  • Toteutamme Kiertotalous rakentamisessa –kasvupolun yhdessä Kasvu Openin kanssa. Kyseessä on rakentamisen kiertotalouden parissa toimiville yrityksille suunnattu ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota tukea kestävää kehitystä soveltavien rakennusalan yritysten kasvuun ja kehitykseen. Ohjelma toteutetaan huhti-lokakuussa 2022. 
    Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.
  • Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloustietoisuutta ja -osaamista edistetään osana vähähiilistä kiertotaloussopimusta.

4. Kehitämme kaavoituksen periaatteita sekä rakentamisen ja tilojen käytön ohjausta niin, että ne tukevat kiertotaloutta.

  • Toimenpide on vielä varhaisen suunnittelun vaiheessa. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.