Kiertotalous keskeisillä sektoreilla

Näin toteutamme Kiertotalousohjelmaa

Jotta kiertotalous konkretisoituu, yhteiskunnan eri toimijoiden on muutettava toimintatapojaan ja luotava innovaatioita. Etenkin kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouspotentiaali on merkittävä, sillä ala on yksi suurimmista luonnonvarojen kuluttajista.

Kunnat ja alueet ovat kiertotalouden avainpelaajia. Ne voivat edistää merkittävästi kiertotaloutta tukevia palveluita ja ratkaisuja esimerkiksi suunnitellessaan yhdyskuntarakennetta ja tehdessään hankintoja. Kaupungit ja alueet ovat olleet esimerkiksi synnyttämässä yhteistyötä kiertotaloutta tukevien toimijaverkostojen ja ekosysteemien välille sekä kehittämässä yhdessä uusia ratkaisuja aidossa toimintaympäristössä.

Mitä teemme ja missä mennään:

1. Solmimme kiertotalouden green dealin.

  • Kiertotalouden green dealin tavoitteena on edistää kiertotalousyhteiskuntaan siirtymistä eri toimialoilla, yrityksissä, alueilla ja kunnissa. Toimijat voivat liittyä green dealiin omalla sitoumuksellaan. Tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimisen tueksi laaditaan Suomen materiaalivirtojen analyysi ja skenaarioita tutkimuslaitosten johdolla. Työ käynnistyi maaliskuussa 2022 ja jatkuu syksyyn 2023 asti. Mukana on lähes kaikki Suomen maakunnat, isoimmat kaupungit, keskeiset yritys- ja toimialajärjestöt, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä iso joukko toimijoita rakentamissektorilta. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

2. Perustamme kansallisen osaamisverkoston tukemaan yritysten, kuntien ja alueellisten ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan edistämisessä.

  • Maaliskuussa 2022 perustettu kiertotalouden osaamisverkosto eli Kiertotalous-Suomi (KiSu) kokoaa yhteen kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämiseen. Verkostoa luotsaavat Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.

3. Lisäämme kiertotaloustietoisuutta ja -osaamista kiinteistö- ja rakennusalalla.

  • Toteutamme Kiertotalous rakentamisessa –kasvupolun yhdessä Kasvu Openin kanssa. Kyseessä on rakentamisen kiertotalouden parissa toimiville yrityksille suunnattu ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota tukea kestävää kehitystä soveltavien rakennusalan yritysten kasvuun ja kehitykseen. Ohjelmaan valittiin 15 yritystä, ja se toteutettiin huhti-lokakuussa 2022. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.
  • Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloustietoisuutta ja -osaamista edistetään osana kiertotalouden green dealia.

4. Kehitämme kaavoituksen periaatteita sekä rakentamisen ja tilojen käytön ohjausta niin, että ne tukevat kiertotaloutta.

  • Osana Rakentamislain uudistusta perustimme työryhmän kehittämään uudisrakennusten elinkaariominaisuuksia käsitteleviä asetuksia. Tavoitteena on edistää uudisrakennusten pitkäikäisyyttä, muunneltavuutta, korkeaa käyttöastetta, korjattavuutta, purettavuutta sekä siirrettävyyttä. Asiantuntijaryhmän ehdotus asetusten sisällöiksi valmistuu vuoden 2023 alussa. Loppuvuonna 2022 käynnistämme myös hankkeen rakennusten käyttötarkoitusten muutosten potentiaalin tarkastelemiseksi ja edistämiseksi. Toimenpidekokonaisuus sisältyy myös tammikuussa 2022 julkaistuun Suomen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan 2022-2035. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.