Kiertotalouden markkinat

Näin toteutamme kiertotalousohjelmaa

Arviot kiertotaloutta tukevien globaalien markkinoiden arvosta liikkuvat sadoissa miljardeissa euroissa. Kiertotalous ja teknologinen kehitys tarjoavat Euroopalle mahdollisuuden parantaa resurssien tuottavuutta jopa kolme prosenttia vuodessa ja lisätä bruttokansantuotetta noin 0,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Myös Suomessa kiertotalouden markkinoiden vahvistuminen rakentaa uutta ja ekologisesti kestävää talouskasvua pitkällä aikavälillä. Kiertotalousmarkkinoita voidaan edistää muun muassa sopivalla ohjauskeinojen yhdistelmällä, kuten tuotteiden ekosuunnittelun lainsäädännöllä, taloudellisilla kannustimilla sekä kehittämällä kiertotaloushankkeisiin liittyvää viranomaisten yhteistyötä. Lisäksi kiertotalouden markkinoita vauhdittaa se, että kansalaiset löytävät palvelut ja pitävät niitä houkuttelevina.

Mitä teemme ja missä mennään:

1. Kehitämme aktiivisesti EU:ssa kiertotaloutta tukevan lainsäädännön ja tuotepolitiikan ohjauskeinoja.

  • EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman ehdotuksia lainsäädännöstä ja kestävän tuotepolitiikan ohjauksesta tulijäsenmaiden käsittelyyn maaliskuussa 2022.
    Vastuuorganisaatio: työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö sekä ympäristöministeriö.

 2. Kehitämme viranomaisten yhteistyötä kiertotaloushankkeissa.

  • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen toteuttama työpajojen sarja viranomaisyhteistyön kehittämiseksi kiertotaloushankkeissa järjestettiin syksyllä 2021. Suositukset viranomaisyhteistyön kehittämiseksi kiertotaloushankkeissa valmistuivat. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
  • Toteutimme myös helmikuussa 2022 työpajan ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen edustajille. Työpajassa keskusteltiin siitä, miten voimme edistää kiertotaloutta yhteistyössä – mitä rakenteita, toimintamalleja, osaamista ja tukea tarvitaan. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.

3. Edistämme kierrätysmateriaalien markkinoiden vahvistumista.

  • Perustimme uusiomateriaalien tuotteistamista käsittelevän työryhmän. Se seuraa tapauskohtaista päätöksentekoa ja kehittää käytäntöjä sekä lainsäädäntöä siitä, miten jätteeksi luokiteltu materiaali lakkaa olemasta jätettä. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.
  • Selvitämme kierrätysmateriaalien käyttövelvoitteen mahdollisuuksia uusissa materiaali- ja tuoteryhmissä, erityisesti muovin osalta. Selvitys valmistuu alkuvuonna 2023. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.
  • Edistämme kiertotalouden toimintamallien hyödyntämistä kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa. Tavoitteena on saada louhittu aines hyödynnettyä entistä tehokkaammin joko paikan päällä tai jalostettuna uusiksi tuotteiksi. Kaivannaisalan ja eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus käynnistyi maaliskuussa 2022 järjestetyllä työpajalla. Vastuuorganisaatio: työ- ja elinkeinoministeriö sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

4. Autamme kansalaisia löytämään kiertotalouspalveluja ja parannamme niiden houkuttelevuutta.

  • Toteutamme Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry:n kanssa kaupungeille selvityksen ja oppaan yhteiskäyttöisten sähköautojen yleistymisen edistämisestä. Työ käynnistyi huhtikuussa 2022 ja valmistuu saman vuoden syksyyn mennessä. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.
  • Edistämme korjauspalvelujen yleistymistä yhteistyöhankkeilla muun muassa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.