Kiertotalouden innovaatiot, digitalisaatio ja osaaminen

Näin toteutamme Kiertotalousohjelmaa

Digitalisaatio on välttämättömyys kiertotalouden toteutumiselle. Kiertotalouden uutta liiketoimintaa ja toimintatapoja rakennetaan eri sektorien yhteistyöllä sekä yhdistelemällä uudenlaisten teknologia- ja toimijaverkostoja. Näiden verkostojen yhteen saattaminen ja toiminta edellyttää yhteensopivaa data-arkkitehtuuria, joka mahdollistaa avoimen datan luotettavan jakamisen.

Kiertotalouden digitaalisten ratkaisujen yhteentoimivuutta on tärkeä koordinoida kansallisesti. Lisäksi on varmistettava, että datan jakamisen infrastruktuuri kehittyy kiertotalouden markkinan rinnalla.

Toimintamalleja uudistetaan ekosysteemeissä, joissa arvoketjun tai eri sektoreiden toimijat löytävät toisensa muun muassa uusien ratkaisujen kehittämiseksi. On tärkeää tukea ja vahvistaa ekosysteemien kehitys- ja kasvukiihdyttämöjä myös kansainvälisellä tasolla. Lisäksi Teolliset symbioosit Suomessa (ns. FISS) -toimintamallia tulee laajentaa.

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan erityisesti kestävän kehityksen osaamista, digitaitoja ja jatkuvaa oppimista. Kiertotalouden ratkaisut syntyvät usein, kun eri osaamista ja organisaatioita tuodaan yhteen. Siksi tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden yhteistyötä kiertotalouden saralla on vahvistettava. Hiilineutraalin kiertotalouden osaamistasoa ja tutkimusta on nostettava merkittävästi.

Mitä teemme ja missä mennään:

1. Edistämme digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat kiertotaloutta.

  • Kiertotalous edellyttää tiedon luotettavuutta, jäljitettävyyttä ja seurattavuutta. Digitalisaatio mahdollistaa tämän. Olemme ottaneet ensimmäiset askeleet määritelläksemme, minkälaista tietoa, arkkitehtuuria ja toimintatapoja tarvitaan. Analysoimme myös hautomoiden digitaalisia toimintamahdollisuuksia. Vastuuorganisaatio: työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

2. Käynnistämme ja edistämme kiertotalouden ekosysteemejä.

 3. Luomme kiertotalouden design -ohjelman. 

  • Circular design -valmennusohjelma on kiertotalouden mukaiseen tuote- ja palvelusuunnitteluun keskittyvä vuoden mittainen koulutus- ja sparrausohjelma yritysten johdolle sekä muotoilusta ja tutkimus- ja kehitystyöstä vastaaville henkilöille. Valmennusohjelmaan on valittu 50 yritystä, ja se alkaa loppusyksystä 2022. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.

4. Sisällytämme kiertotalousosaamisen osaksi koulutusjärjestelmää ja työelämätaitoja.

  • Teemme yhteistyötä muun muassa Sitran sekä osaamistarpeiden ennakointia, elinikäistä ohjausta ja jatkuvaa oppimista edistävien tahojen kanssa, jotta kiertotalouden näkökulma saadaan mukaan olemassa oleviin toimintamalleihin. Erilaisista osaamisen edistämisen väylistä on tehty kartoitus. Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät Mistä osaajat kiertotalouteen -webinaarin marraskuussa 2022 yhdessä Kiertotalous-Suomen kanssa. Työpajan pohjalta on tarkoitus jatkaa työtä muun muassa parantamalla tiedon vaihtoa kiertotalouden osaamisessa keskeisten toimijoiden kesken. Vastuuorganisaatio: työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.