Näin seuraamme kiertotalouden etenemistä

Ohjelman seurannan tueksi valittuja indikaattoreita päivitetään. Parhaillaan valmistellaan myös yrityksille ja kuluttajille suunnattua kysely- ja haastattelututkimusta. Tutkimus koskee kiertotaloutta tukevia asenteita ja toimintamalleja.

Seurantaa tukevat indikaattorit: