Regionala samarbetsprojekt

Via programmet Kommunernas klimatlösningar har 22 klimatrelaterade samarbetsprojekt mellan regionerna och kommunerna fått finansiering (läge i slutet av 2023). Både kommuner och landskapsförbund har genomfört projekt. 

Syftet med det lokala och regionala samarbetet är att hjälpa kommunerna att förstå vilka klimatåtgärder som är mest ändamålsenliga, mest effektfulla och ekonomiskt mest lönsamma för dem. Samarbetet har möjliggjort klimatåtgärder i kommuner och regioner vars egna resurser varit otillräckliga. Dessutom har projekten främjat lokalt och regionalt klimatrelaterat samarbete.

Lista över projekten (på finska).

Mer information

Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250316   E-postadress:


Veera Visuri, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250325   E-postadress: