Alueelliset yhteistyö­hankkeet

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman kautta on rahoitettu 22 alueiden ja kuntien välistä ilmastoyhteistyöhanketta (tilanne vuoden 2022 lopussa). Hankkeita ovat toteuttaneet niin kunnat kuin maakuntien liitot.

Alueellisen ja seudullisen yhteistyön tarkoituksena on ollut auttaa kuntia ymmärtämään, minkälaiset ilmastotoimet ovat heille tarkoituksenmukaisimpia, vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia. Yhteistyöllä on mahdollistettu ilmastotoimiin ryhtyminen kunnissa ja alueilla, joiden omat resurssit eivät ole siihen riittäneet. Lisäksi hankkeilla on edistetty alueellista ja seudullista yhteistyötä ilmastotyössä. 

Lisätietoja

Olli-Pekka Pietiläinen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250316  


Miia Berger, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250265