Ödemarksområden

I Norra Finland har det inrättats 12 ödemarksområden. Målsättningen är

  • att bevara områdenas ödemarkskaraktär
  • trygga den samiska kulturen och naturnäringarna
  • utveckla ett mångsidigt utnyttjande av naturen. 

Anläggning av permanenta vägar och gruvdrift på ödemarksområdena är endast tillåtet med statsrådets tillstånd. Skogarna bevaras i naturtillstånd. Alla Finlands ödemarksområden har godkända underhålls- och dispositionsplaner. Ödemarksområdena underhålls av Forststyrelsen.

Mer information