Erämaa-alueet

Pohjois-Suomeen on perustettu 12 erämaa-aluetta. Tavoitteena on

  • säilyttää alueiden erämaaluonne
  • turvata saamelaiskulttuuri ja luontaiselinkeinot
  • kehittää luonnon monipuolista käyttöä. 

Erämaa-alueilla pysyvien teiden rakentaminen ja kaivostoiminta on sallittu vain valtioneuvoston luvalla. Metsät säilytetään luonnontilassa. Kaikille Suomen erämaa-alueille on hyväksytty hoito- ja käyttösuunnitelmat. Erämaa-alueita hoitaa Metsähallitus.