Landskapsvårdsområden bevarar landsbygdslandskapens kultur- och naturvärden

Landskapsvårdsområden kan inrättas för att vårda och bevara landskapsbildens eller kulturlandskapets skönhet, dess historiska särdrag eller andra särskilda värden.

Landskapsvårdsområden av riksintresse

Miljöministeriet har fattar beslut om att inrätta fyra landskapsvårdsområden av riksintresse.

Skärlandets landskapsvårdsområde (Raseborg)

Hyypänjokilaakso landskapsvårdsområde (Kauhajoki)

Kairala och Luiro landskapsvårdsområde (Pelkosenniemi)

Simo landskapsvårdsområde

Naapurivaara landskapsvårdsområde (Sotkamo)

Tenonlaakso landskapsvårdsområde (Utsjoki)

​​​​​​​Deanuleagi eanadatdikšunguovlu (Ohcejohka)

Landskapsvårdsområden på landskapsnivå

Två landskapsvårdsområden på landskapsnivå har inrättats genom beslut av de regionala miljöcentralerna (numera NTM-centralerna).

Hietajärvi-Kuivajärvi landskapsvårdsområde (Suomussalmi)

Saija landskapsvårdsområde (Salla)

Mer information