Maisemanhoitoalueet vaalivat maaseutumaisemien kulttuuri- ja luontoarvoja

Luonnonsuojelulain nojalla voidaan perustaa erityisiä maisemanhoitoalueita. Niiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa.

Maisemanhoitoalueet vastaavat Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa esitettyjä tavoitteita vuorovaikutteisesta maisemanhoidosta ja maiseman kautta rakentuvasta positiivisesta yhteisöllisyydestä. Eurooppalainen maisemayleissopimus tuli Suomessa voimaan 1.4.2006.

Valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta ja tarkoituksesta päättää ympäristöministeriö maakunnan liiton tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) esityksestä. Maakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta ja tarkoituksesta päättää ELY-keskus rekisteröidyn paikallisen tai alueellisen yhdistyksen, kunnan tai maakunnan liiton esityksestä.

Valtakunnalliset maisemanhoitoalueet

Ympäristöministeriön päätöksellä on perustettu viisi valtakunnallista maisemanhoitoaluetta.

Skärlandetin maisemanhoitoalue (Raasepori)

Hyypänjoen maisemanhoitoalue (Kauhajoki)

Kairalan–Luiron maisemanhoitoalue (Pelkosenniemi)

Simon maisemanhoitoalue (Simo)

Naapurinvaaran maisemanhoitoalue (Sotkamo)

Tenonlaakson maisemanhoitoalue (Utsjoki)

Deanuleagi eanadatdikšunguovlu (Ohcejohka)

Yläkemijoen kylämäisemien maisemanhoitoalue (Rovaniemi)

Maakunnalliset maisemanhoitoalueet

Alueellisten ympäristökeskusten (nykyisten ELY-keskusten) päätöksellä Suomeen on perustettu kaksi maakunnallista maisemanhoitoaluetta:

Suomussalmen vienalaiskylien maisema-alue (Kuiva- ja Hietajärven kylät)

Saijan maisema-alue (Salla)

Lisätietoja

Martina Reinikainen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250484   Sähköpostiosoite: