Maisemanhoitoalueet vaalivat maaseutumaisemien kulttuuri- ja luontoarvoja

Luonnonsuojelulain nojalla voidaan perustaa erityisiä maisemanhoitoalueita. Niiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa.

Maisemanhoitoalueet vastaavat Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa esitettyjä tavoitteita vuorovaikutteisesta maisemanhoidosta ja maiseman kautta rakentuvasta positiivisesta yhteisöllisyydestä. Eurooppalainen maisemayleissopimus tuli Suomessa voimaan 1.4.2006.

Valtakunnallisesti merkittävien maisemanhoitoalueiden perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) päättää maakunnan liiton esityksestä maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien maisemanhoitoalueiden perustamisesta.

Valtakunnalliset maisemanhoitoalueet

Ympäristöministeriön päätöksellä on perustettu viisi valtakunnallista maisemanhoitoaluetta.

Skärlandetin maisemanhoitoalue (Raasepori)

Hyypänjoen maisemanhoitoalue (Kauhajoki)

Kairalan–Luiron maisemanhoitoalue (Pelkosenniemi)

Simon maisemanhoitoalue (Simo)

Naapurinvaaran maisemanhoitoalue (Sotkamo)

Tenonlaakson maisemanhoitoalue (Utsjoki)

Deanuleagi eanadatdikšunguovlu (Ohcejohka)

Yläkemijoen kylämäisemien maisemanhoitoalue (Rovaniemi)

Maakunnalliset maisemanhoitoalueet

Alueellisten ympäristökeskusten (nykyisten ELY-keskusten) päätöksellä Suomeen on perustettu kaksi maakunnallista maisemanhoitoaluetta:

Suomussalmen vienalaiskylien maisema-alue (Kuiva- ja Hietajärven kylät)

Saijan maisema-alue (Salla)

Lisätietoja