Kemikalielagstiftningen

Ett av huvudmålen för kemikalielagstiftningen är att förebygga miljöolägenheter som beror på kemikalier redan innan de hinner orsaka problem.

En betydande del av kemikalielagstiftningen består av Europeiska gemenskapens förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsländerna.

Med den nationella lagstiftningen kompletteras och verkställas EG:s förordningar.

Statsrådets förordningar och beslut

Ministeriernas förordningar och beslut

Mer information

Eeva Nurmi, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250209   E-postadress: