Kemikaalilainsäädäntö

Kemikaalilainsäädännön yhtenä päätavoitteena on ehkäistä kemikaalien ympäristöhaittoja jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia.

Merkittävä osa Suomen kemikaalilainsäädännöstä on EU:n yhteisötason asetuksia, jotka ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa.

Kansallinen lainsäädäntö täydentää ja toimeenpanee EU:n säädöksiä.

Valtioneuvoston asetukset ja päätökset

Ministeriöiden asetukset ja päätökset

Lisätietoja

Eeva Nurmi, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous Puhelin:0295250209   Sähköpostiosoite: